Menu strony

PRZEZ MALTĘ I SYCYLIĘ DO RZYMU

Symbol oferty: 615/2647
PRZEZ MALTĘ I SYCYLIĘ DO RZYMU
PRZEZ MALTĘ I SYCYLIĘ DO RZYMUPRZEZ MALTĘ I SYCYLIĘ DO RZYMUPRZEZ MALTĘ I SYCYLIĘ DO RZYMUPRZEZ MALTĘ I SYCYLIĘ DO RZYMUPRZEZ MALTĘ I SYCYLIĘ DO RZYMUPRZEZ MALTĘ I SYCYLIĘ DO RZYMUPRZEZ MALTĘ I SYCYLIĘ DO RZYMUPRZEZ MALTĘ I SYCYLIĘ DO RZYMUPRZEZ MALTĘ I SYCYLIĘ DO RZYMUPRZEZ MALTĘ I SYCYLIĘ DO RZYMUPRZEZ MALTĘ I SYCYLIĘ DO RZYMUPRZEZ MALTĘ I SYCYLIĘ DO RZYMUPRZEZ MALTĘ I SYCYLIĘ DO RZYMU

INFORMACJE O PIELGRZYMCE

SZLAKIEM APOSTOŁÓW I ŚWIĘTYCH - ŚLADAMI ŚW. PAWŁA APOSTOŁA

MALTA - WŁOCHY POŁUDNIOWE - KAMPANIA - SYCYLIA - RZYM
Samolotem

Na trasie: La Valetta - Rabat - Mdina - Mellieha - Malta - Syrakuzy - Taormina - Etna - Millazzo - Wyspy Eolskie - Tindari - Cefalu - Monreale - Palermo - Neapol - Pozuola - Pompeje - Rzym

Pielgrzymka 8dniowa na zamówienie dla grup, klubów, stowarzyszeń, wspólnot parafialnych.
Termin do ustalenia

Polecamy co najmniej 1/2 roku przed planowanym terminem rozpocząc proces organizacyjny - polecamy się zapoznać z PROCEDURĄ ORGANIZACJI AVE

Zamówienia można dokonywać ONLINE
lub wypełnić formularz znajdujący sie po klknieciu na II - gi niebieski klawisz ZAPISY ONLINE

PROGRAM

AP-08 - Włochy, Malta: Przez Maltę i Sycylię do Rzymu 8dni samolotem
( Kod: S-MalSyc-8-BNPgr-615 )


Program autorski AVE (E.Weintrit)

NA SZLAKU PIELGRZYMKOWYM BUDUJEMY WSPÓLNOTĘ POPRZEZ CODZIENNĄ EUCHARYSTIĘ


1 dzień
POLSKA - LA VALETTA

Przelot z Polski, przylot do na lotnisko w Lugo, przejazd do Hotelu, zakwaterowanie, po południu zwiedzanie stolicy La Valetta (siedziba Rycerzy Maltańskich), msza św. w Katedrze św. Jana, wieczorem przejazd do Bugibby nad zat. św. Pawła (miejsce rozbicia statku), kolacja, nocleg.

2 dzień
RABAT - MDINA - MELLIEHA

Śniadanie, przejazd do Rabat - msza św. w grocie św.Pawła, wizyta w Katakumbach św. Agaty, spacer po Mdinie (Katedra Malty), odpoczynek nad morzem, nawiedzenie Sanktuarium Maryjnego w Mellieha (cudowny wizerunek MB), kolacja, nocleg.

3 dzień
MALTA - SYRAKUZY

Transfer na lotnisko, przelot do Katani, śniadanie w Katanii, modlitwa w Katedrze św. Agaty, przejazd do Syrakuz (św. Łucja), msza św. w Sanktuarium M.B. Płaczącej, zwiedzanie miasta: Katakumby św. Jana, grobowiec św. Łucji, kolacja, nocleg w okolicy Taorminy.

4 dzień
TAORMINA - ETNA - MILLAZZO

Śniadanie, zwiedzanie greckiej Taorminy (teatr), po południu przejazd na wzniesienia czynnego wulkanu Etna, spacer po Messynie (Katedra), kolacja, nocleg w okolicy Millazzo.

5 dzień
WYSPY EOLSKIE

Śniadanie, fakultatywnie wyprawa na wulkaniczne Wyspy Eolskie (ok. 50 EURO), msza św. w Bazylice św. Bartłomieja na Lipami (grób Apostoła), nawiedzenie groty św. Antoniego, kolacja, nocleg.

6 dzień
TINDARI - CEFALU - MONREALE - PALERMO

Śniadanie, msza św. w Sanktuarium Maryjnym w Tindari, krótka wizyta w Cefalu (Katedra), przejazd na Monte Pellegrino (wzgórze Pielgrzymów) - modlitwa u grobu św. Rozalii, spacer po Palermo (Katedra), nawiedzenie Katedry Królewskiej w Monreale (mozaili), zaokrętowanie na promie do Neapolu, kolacja, nocleg w kabinach 4-osobowych.

7 dzień
NEAPOL - POZUOLA - POMPEJE - RZYM

Wyokrętowanie, przejazd na śniadanie do Pozzuoli (miejsce męczeństwa św. Januarego) - port św. Pawła, msza św u O. Kapucynów, krótki spacer po Neapolu, nawiedzenie Sanktuarium MB Różańcowej w Pompei, przejazd do Rzymu, kolacja, nocleg

8 dzień
RZYM - POLSKA

Śniadanie, przejazd do Rzymu (śś. Piotr i Paweł), audiencja u Ojca Świętego na Placu Watykańskim, msza św. w kościele Tre Fontane (miejsce ścięcia św.Pawła, nawiedzenie bazyliki św.Pawła za murami - modlitwa przy grobie Apostoła, transfer na lotnisko, przelot do Polski

BIURO ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIAN W PROGRAMIE

CENA ORIENTACYJNA

CENA: to wypadkowa ilości osób do wartości kosztów transportu, ubezpieczeń i kosztów oraz wartość noclegów z wyżywieniem, parkingów, opłat wjazdowych do miast, przewodnika - płatna w EURO (dla dobra uczestników którzy, mogą zakupić walutę w kantorze (AVE podając cenę w PLN zobligowane by było do przeliczeń walutowych wg.kursu bankowego)

NINIEJSZA SYMULACJA CENOWA JEST SKALKULOWANA dla odpowiedniej liczby uczestników GWARANTUJĄC 2 MIEJSCA GRATIS dla Zamawiającego + OBSŁUGA

CENA: uzależniona od ilości osób
40 osob i więcej- 899 EURO + 2 miejsca gratis + 1 Przewodnik
35- 39 os - 920 EURO + 2 miejsca gratis + 1 Przewodnik
30-34 os - 960 EURO + 2 miejsca gratis + 1 Przewodnik
25-29 os - 1010 EURO + 2 miejsca gratis + 1 Przewodnik
20-24 os - 1090 EURO + 2 miejsca gratis + 1 Przewodnik
15-19 os - 1220 EURO + 1 miejsca gratis + 1 Przewodnik

Kwota walutowa płatna w EURO na konto walutowe AVE na 30 dni przed pielgrzymką

* Biuro zastrzega sobie możliwość zmiany ceny ze względu na zmienność kursów walutowych oraz cen paliw
** Biuro gwarantuje 2 pokoje 1-os. ( w cenie) dla Kapłana i Pilota grupy

WARUNKI PŁATNOŚCI

Po podpisaniu umowy prawnej o realizację pielgrzymki z Biurem AVE Zamawiający rozpoczyna nabór pielgrzymów.
Zapisy na pielgrzymkę Zamawiający powienien przyjmować na druku AVE formularz zgłoszeniowy- który jest jednocześnie pełnomocnictwem udzielanym Zamawiającemu przez uczestnika.

Na tym formularzu uczestnik podaje
- dane osobowe
- wybór pokoju
- potwierdzenie znajomości programu i warunków uczestnictwa
- udziela pełnomocnitwa Zamawiającemu

Zwyczajem Biura AVE jest podanie ceny uzależnionej od ilości osób - tak aby uczestnik poniósł jak najniższe koszty - im większa grupa tym tańsza cena.
Podając ofertę Biuro dokonuje symulacji cenowej.


Nabór i I rata jest dokonywana u Zamawiajacego (najlepiej na konto)
Kolejne raty należy wpłacić po zamknieciu listy czyli kiedy znana jest liczba pielgrzymów, wpłacane są bezpośrednio u Organizatora (bankowe konta firmowe AVE).

Przy grupach autokarowych podpisując umowę z Biurem Zamawiający zakłada wpłatę w wysokości ceny 1 osoby jako depozyt w końcowym rozliczeniu.

Przy grupach samolotowych zaliczka często jest narzucona przez linie lotnicze, które żądają depozytu bezzwrtonego za każde zarezerwowane miejsce w samolocie - stąd często na samym poczatku Zamawiajacy zakłada za określoną liczbę miejsc samolotowych zaliczkę - którą można do pewnej daty wycofać bezkosztowo bez ponoszenia strat finansowych.

Zamawiający dokonuje wpłaty na konto Biura AVE (wysyłając dowod wpłaty).

konto Alior PLN PL-76 2490 1057 0000 9900 8428 8257
konto Alior EURO PL-67 2490 1057 0000 9902 8428 8257
konto Alior USD PL-23 2490 1057 0000 9901 8428 8257
BIC: albpplpw


WARUNKI PŁATNOŚCI

I rata płatna do 48 godzin od podpisania umowy na podstawie faktury proforma. Zapisy trwają do .....

Zamknięcie listy uczestników - Biuro informuje uczestników o ostatecznej cenie zgodnej z ilością osób i obliguje do wpłaty całości.

Zamkniecie listy: data w której po podaniu listy uczestników przez Zamawiajacego Biuro podaje cenę.

W przypadku wzrostu ilości uczestników po zamknięciu listy wpływającej na obniżenie ceny pielgrzymki - Biuro dokonuje zwrotu nadwyżki w dniu wyjazdu przez Przedstawiciela Biura.

II rata: kwota złotówkowa płatna do (Biuro określa termin na programie)

III rata: kwota walutowa płatna na konto walutowe najpóżniej do (Biuro określa termin na programie)

Do obowiązku Pielgrzyma i Zamawiajacego wynikającego z umowy, należy:
- dotrzymywanie terminów płatności
- przesłanie dowodu wpłaty z kodem imprezy celem weryfikacji poprawności przelewu

Przy pielgrzymkach z naboru grupowego Biuro wysyła zawiadominie na 21 dni przed pielgrzymką przypominające o miejscu i godzinie zbiórki oraz poradnik pielgrzyma.
Jednak najczęściej i to rozwiązanie polecamy Przedstawiciel Biura spotyka sie z grupą na specjalnie zorganizowanym zebraniu (termin nalezy ustalić z Biurem)

Zgodnie z ustawą o turystyce uczestnik ma prawo zrezygnować w każdym terminie przed realizacją pielgrzymki (w formie pisemnej), jednak musi być świadomy, iż jest to związane z potrąceniem tzw. kosztów rzeczywistych wraz opłata manipulacyjną (tak stanowi ustawa o usługach turystycznych z dnia 27.08.1997 roku)

ŚWIADCZENIA W CENIE

- Bilety lotnicze
- Bilety promowe Palermo - Neapol
- Transfery autokarowe
- noclegi w Hotelach **/*** w pokojach 2,3 - os.
- śniadania, gorące kolacje
- ubezpieczenia KL, NNW w TU Signal Iduna
- opieka duchowa Kapłana
- opieka Pilota

CENA NIE OBEJMUJE

- podatku pobytowego i klimatycznego pobieranego przez obiekt noclegowy we Włoszech. Więcej:Cennik podatków pobytowych we Włoszech

POLECAMY

Polecamy zabrać ok. 70 EURO na zwiedzanie oraz ok. 100 EURO tzw. Kieszonkowego

PRZYWILEJE I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Przywilejem osoby Zamawiającej pielgrzymkę jest miejsce bezpłatne przy określonej liczbie uczestników.

Ilość miejsc gratis określa Zamawiający (standardowo Biuro podaje cene przy 2-óch osobach bezpłatnych) - zwiększenie liczby osób gratis jest możliwe ale wiąże się z automatyczną zmianą ceny.

Do obowiązków Zamawiającego należy nabór uczestników ( Biuro podaje wzór listy uczestników), określenie przydziału pokoi(liczba pokoi 1-os jest ograniczona stąd na zamówienie)wg wzoru tzw. "rooming listy".
Obowiązkiem Zamawiającego jest wpłata kosztów na konto Organizatora AVE wg podanych warunków w umowie. Przy umowie zbiorowej wpłaty mogą być tylko i wyłacznie zbiorowe przez Zamawiającego na konto Organizatora. Biuro zastrzega sobie przyjmowanie wpłat indywidualnych uczestników.

Obowiązkiem Zamawiającego jest dotrzymywanie warunków umowy o realizacje pielgrzymki oraz wpłata kosztów na konto Organizatora AVE wg podanych warunków w umowie.

Biuro zastrzega sobie nie przyjmowanie wpłat od indywidualnych uczestników (prawnie uzasadnione umową zbiorową).

Atrakcje

Godziny wyjazdów

Punkty LoyaltySystem

  Zniżka przyznana w punktach: 2% od wartości transakcji

Terminy i ceny:

  termin dni typ oferty cena od osoby   REZERWACJA KALKULACJA CENY Schowek
  2017-12-07 - 2018-12-07
  (Czwartek - Piątek)
  8 katalogowa 3830 PLN = 899 EUR zarezerwuj kalkuluj +
  Dodatkowe informacje/uwagi: NA ZAMOWIENIE GRUPOWE


  Podobne oferty  « Powrót do wyników wyszukiwaniaPrzejdź do strony głównejPrzewiń do góry strony