Menu strony

Szlakiem Sanktuariów Maryjnych Francji. 11 dni BNP

Symbol oferty: 573/2647
Szlakiem Sanktuariów Maryjnych Francji. 11 dni BNP
Szlakiem Sanktuariów Maryjnych Francji. 11 dni BNPSzlakiem Sanktuariów Maryjnych Francji. 11 dni BNPSzlakiem Sanktuariów Maryjnych Francji. 11 dni BNPSzlakiem Sanktuariów Maryjnych Francji. 11 dni BNPSzlakiem Sanktuariów Maryjnych Francji. 11 dni BNPSzlakiem Sanktuariów Maryjnych Francji. 11 dni BNPSzlakiem Sanktuariów Maryjnych Francji. 11 dni BNPSzlakiem Sanktuariów Maryjnych Francji. 11 dni BNPSzlakiem Sanktuariów Maryjnych Francji. 11 dni BNPSzlakiem Sanktuariów Maryjnych Francji. 11 dni BNPSzlakiem Sanktuariów Maryjnych Francji. 11 dni BNPSzlakiem Sanktuariów Maryjnych Francji. 11 dni BNPSzlakiem Sanktuariów Maryjnych Francji. 11 dni BNPSzlakiem Sanktuariów Maryjnych Francji. 11 dni BNPSzlakiem Sanktuariów Maryjnych Francji. 11 dni BNPSzlakiem Sanktuariów Maryjnych Francji. 11 dni BNP

INFO O PIELGRZYMCE:

PIELGRZYMKA do FRANCJI autokarem na 11 dni na zamówienie dla grup , klubów, stowarzyszeń, wspólnot parafialnych.
Termin do ustalenia.

Polecamy co najmniej 1/2 roku przed planowanym terminem rozpocząc proces organizacyjny - polecamy się zapoznać z PROCEDURĄ ORGANIZACJI AVE

Zamówienia można dokonywać ONLINE
lub wypełnić formularz znajdujący sie po klknieciu na II - gi niebieski klawisz ZAPISY ONLINE

PROGRAM:

Program autorski AVE ( E.Weintrit)

NA SZLAKU PIELGRZYMKOWYM BUDUJEMY WSPÓLNOTĘ POPRZEZ CODZIENNĄ EUCHARYSTIĘ

1 dzień
KATOWICE - EINSIEDELN

04.00 zbiórka przy Parafii, po mszy św. przejazd w kierunku Austrii, przejazd przez Księstwo Liechtenstein do szwajcarskiego Sanktuarium Maryjnego w Einsiedeln, kolacja, nocleg.
2 dzień
EINSIEDELN - ANNECY

Śniadanie, msza św. w Bazylice NMP, przejazd przez Luzernę do Sacheln (św. br. Klaus - patron Szwajcarii), krótka wizyta w Luzernie i Genewie, kolacja i nocleg w okolicy Annecy (miasto św. Franciszka Salezego i Joanny de Chantal).
3 dzień
ANNECY - ARS - PARAY LE MONIAL

Śniadanie, msza św. w Bazylice Nawiedzenia, spacer po Annecy szkaliem św. Franciszka Salezego, przejazd do ARS (miasta Patrona Proboszczy - św. Jana Marii Vianney - 150-lecie śmierci) - modlitwa przy grobie św. św. Jana Marii Vianney, kolacja, nocleg w okolicy.
4 dzień
NEVERS - PARAY LE MONIAL

Śniadanie, Msza św. w Bazylice Visitation, spacer po mieście śladami św. Franciszka Salezego i św. Joanny de Chantal, przejazd do Nevers (grób św. Bernadety),
kolacja i nocleg w Paray Le Monial (sanktuarium NSPJ), w miarę możliwości modlitwa wieczorna we wspólnocie Taize.
5 dzień
PARAY LE MONIAL - LOURDES

Msza św. w Kaplicy Objawień, śniadanie, przejazd do Lourdes (Sanktuarium Maryjne) około 9 godz., kolacja, procesja różańcowa, nocleg.
6 dzień
LOURDES

Śniadanie, zwiedzanie szlakiem św. Bernadety: dom rodzinny, nawiedzenie Sanktuarium, msza św. w Bazylice NP, kolacja, rozważanie tajemnic różańca św.
w procesji światła, nocleg.
7 dzień
LOURDES - LA SALETTE

Msza św. w grocie Massabiele, śniadanie, przejazd do Sanktuarium Maryjnego La Salette (sanktuarium M.B. Płaczącej), kolacja, nocleg (wg przydziału sanktuarium).
8 dzień
LA SALETTE

Śniadanie, Msza Św. w Bazylice NMP, modlitwa w miejscu objawień, kolacja, udział w procesji światła, nocleg.
9 dzień
LA SALETTE - MADONNA CORONATA

Śniadanie, msza św. w Bazylice MB, około 9.00 wyjazd w kierunku alpejskiej przełęczy na granicy z Włochami w kierunku jez. Garda, krótki postój w Sirmione, przejazd na kolację i nocleg.
10 dzień
M.CORONATA - MARKTL -ALTÖTTING

Śniadanie, msza św. w sanktuarium M.B Coronata w Dolomitach, po mszy św. przejazd do Niemiec, krótka wizyta w rodzinnym miasteczku Papieza Benedykta XVI, przejazd do Sanktuarium Maryjnego w Altötting, kolacja, nocleg.
11 dzień
ALTÖTTING - KATOWICE

Śniadanie, msza św. w Kaplicy Łaski w Altötting, po mszy św. przejazd do kraju, powrót w godzinach nocnych.

BIURO ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIAN W PROGRAMIE

CENA ORIENTACYJNA:

CENA: to wypadkowa ilości osób do wartości kosztów transportu, ubezpieczeń i kosztów oraz wartość noclegów z wyżywieniem, parkingów, opłat wjazdowych do miast, przewodnika - płatna w EURO (dla dobra uczestników którzy, mogą zakupić walutę w kantorze (AVE podając cenę w PLN zobligowane by było do przeliczeń walutowych wg.kursu bankowego)
NINIEJSZA SYMULACJA CENOWA JEST SKALKULOWANA dla odpowiedniej liczby uczestników GWARANTUJĄC 2 MIEJSCA GRATIS dla Zamawiającego + OBSŁUGA

CENA*: W zależności od ilości osób płatna w USD
Przy 40 - 44 os. - 610 EURO
Przy 35 - 39 os. - 650 EURO
Przy 30 - 34 os. - 699 EURO
-Dopłata do pokoju 1-os. 120 USD ( na Zamówienie najpóźnej przy wpłacie I-raty)

* Biuro zastrzega sobie możliwość zmiany ceny ze względu na zmienność kursów walutowych oraz cen paliw
** Biuro gwarantuje 2 pokoje 1-os. ( w cenie) dla Kapłana i Pilota grupy

WARUNKI PŁATNOŚCI:

Po podpisaniu umowy prawnej o realizację pielgrzymki z Biurem AVE Zamawiający rozpoczyna nabór pielgrzymów.
Zapisy na pielgrzymkę Zamawiający powienien przyjmować na druku AVE formularz zgłoszeniowy- który jest jednocześnie pełnomocnictwem udzielanym Zamawiającemu przez uczestnika.

Na tym formularzu uczestnik podaje
- dane osobowe
- wybór pokoju
- potwierdzenie znajomości programu i warunków uczestnictwa
- udziela pełnomocnitwa Zamawiającemu

Zwyczajem Biura AVE jest podanie ceny uzależnionej od ilości osób - tak aby uczestnik poniósł jak najniższe koszty - im większa grupa tym tańsza cena.
Podając ofertę Biuro dokonuje symulacji cenowej.


Nabór i I rata jest dokonywana u Zamawiajacego (najlepiej na konto)
Kolejne raty należy wpłacić po zamknieciu listy czyli kiedy znana jest liczba pielgrzymów, wpłacane są bezpośrednio u Organizatora (bankowe konta firmowe AVE).

Przy grupach autokarowych podpisując umowę z Biurem Zamawiający zakłada wpłatę w wysokości ceny 1 osoby jako depozyt w końcowym rozliczeniu.

Przy grupach samolotowych zaliczka często jest narzucona przez linie lotnicze, które żądają depozytu bezzwrtonego za każde zarezerwowane miejsce w samolocie - stąd często na samym poczatku Zamawiajacy zakłada za określoną liczbę miejsc samolotowych zaliczkę - którą można do pewnej daty wycofać bezkosztowo bez ponoszenia strat finansowych.

Zamawiający dokonuje wpłaty na konto Biura AVE (wysyłając dowod wpłaty).

KONTA AVE

KONTA ZŁOTÓWKOWE

1. ALIOR BANK BIC: (swift): albpplpw
IBAN PL- 76 2490 1057 0000 9900 8428 8257

KONTA WALUTOWE

ALIOR BANK BIC: (swift): albpplpw
IBAN
USD PL - 23 2490 1057 0000 9901 8428 8257
EURO PL - 67 2490 1057 0000 9902 8428 8257

WARUNKI PŁATNOŚCI

I rata płatna do 48 godzin od podpisania umowy na podstawie faktury proforma. Zapisy trwają do .....

Zamknięcie listy uczestników - Biuro informuje uczestników o ostatecznej cenie zgodnej z ilością osób i obliguje do wpłaty całości.

Zamkniecie listy: data w której po podaniu listy uczestników przez Zamawiajacego Biuro podaje cenę.

W przypadku wzrostu ilości uczestników po zamknięciu listy wpływającej na obniżenie ceny pielgrzymki - Biuro dokonuje zwrotu nadwyżki w dniu wyjazdu przez Przedstawiciela Biura.

II rata: kwota złotówkowa płatna do (Biuro określa termin na programie)

III rata: kwota walutowa płatna na konto walutowe najpóżniej do ….

Do obowiązku Pielgrzyma i Zamawiajacego wynikającego z umowy, należy:
- dotrzymywanie terminów płatności
- przesłanie dowodu wpłaty z kodem imprezy celem weryfikacji poprawności przelewu

Przy pielgrzymkach z naboru grupowego Biuro albo wysyła zawiadominie na 21 dni przed pielgrzymką przypominające o miejscu i godzinie zbiórki oraz poradnik pielgrzyma.
Jednak najczęściej i to rozwiązanie polecamy Przedstawiciel Biura spotyka sie z grupą na specjalnie zorganizowanym zebraniu (termin nalezy ustalić z Biurem)

Zgodnie z ustawą o turystyce uczestnik ma prawo zrezygnować w każdym terminie przed realizacją pielgrzymki (w formie pisemnej), jednak musi być świadomy, iż jest to związane z potrąceniem tzw. kosztów rzeczywistych wraz opłata manipulacyjną (tak stanowi ustawa o usługach turystycznych z dnia 27.08.1997 roku)

ŚWIADCZENIA W CENIE:

- transport komfortowym autobusem/ lotnicze siedzenia, bar, video, WC
- noclegi w Hotelach lub Domach Pielgrzyma w pokojach 2,3- os. (pok. 1-os za dopłatą na miejscu)
- śniadania, obiadokolacje
- ubezpieczenia KL i NW oraz OC na rzecz Klienta
- opieka duchowa Kapłana
- opieka pilota i przewodnika

POLECAMY:

Polecamy zabrać około 50 Euro - koszty zwiedzania oraz 50 Euro, 200 CK na tzw. kieszonkowe

UWAGI:

- istnieje możliwość wykupienia dodatkowych ubezpieczeń: od kosztów rezygnacji (3.5% wartości imprezy)
- ceny wycieczek fakultatywnych, płatnych na miejscu, uzależnione są od liczby uczestników, podane są orientacyjnie i mogą ulec zmianom

PRZYWILEJE I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO:

Przywilejem osoby Zamawiającej pielgrzymkę jest miejsce bezpłatne przy określonej liczbie uczestników.
Ilość miejsc gratis określa Zamawiający (standardowo Biuro podaje cene przy 2-óch osobach bezpłatnych) - zwiększenie liczby osób gratis jest możliwe ale wiąże się a automatyczną zmianą ceny.

Do obowiązków Zamawiającego należy nabór uczestników ( Biuro podaje wzór listy uczestników), określenie przydziału pokoi(liczba pokoi 1-os jest ograniczona stąd na zamówienie)wg wzotu tzw " rooming listy).
Obowiązkiem Zamawiającego jest wpłata kosztów na konto Organizatora AVE wg podanych warunków w umowie. Przy umowie zbiorowej wpłaty moga być tylko i wyłacznie zbiorowe przez Zamawiającego na konto Organizatora. Biuro zastrzega sobie przyjmowanie wpłat indywidualnych uczestników.
Obowiązkiem Zamawiającego jest dotrzymywanie warunków umowy o realizacje pielgrzymki oraz wpłata kosztów na konto Organizatora AVE wg podanych warunków w umowie.
Biuro zastrzega sobie przyjmowanie wpłat od indywidualnych uczestników ( prawnie uzasadnione umowa zbiorowa).

Atrakcje

Godziny wyjazdów

Punkty LoyaltySystem

  Zniżka przyznana w punktach: 2% od wartości transakcji

Terminy i ceny:

termin dni typ oferty cena od osoby   REZERWACJA KALKULACJA CENY Schowek
2016-12-15 - 2017-12-15
(Czwartek - Piątek)
11 katalogowa 2623 PLN = 610 EUR zarezerwuj kalkuluj +
Dodatkowe informacje/uwagi: NA ZAMÓWIENIE GRUPOWE


Podobne oferty« Powrót do wyników wyszukiwaniaPrzejdź do strony głównejPrzewiń do góry strony