Menu strony

Symbol oferty: 465/2647

INFO O PIELGRZYMCE

Pielgrzymka z okazji wystawienia Całunu Turyńskiego

CAŁUN W WEEKEND

Autokarem, 4 dni z jednym nocnym przejazdem.
Na trasie: Einsiedeln - Locarno - Oropa - Turyn

Polecamy co najmniej 1/2 roku przed planowanym terminem rozpocząc proces organizacyjny - polecamy się zapoznać z PROCEDURĄ ORGANIZACJI AVE

Propozycja pielgrzymki 4dniowej na ekspozycje CAŁUNU w TURYNIE (wariant z 1 nocnym przejazdem) Termin pielgrzymki do uzgodnienia - na życzenie Parafii (można skalkulowac taniej poprzez zamianę świadczeń noclegowych w 1 i/lub 4 dniu na nocne przejazdy lub z nich zrezygnować) Zamówienia można dokonywać ONLINE lub wypełnić formularz znajdujący sie po klknieciu na II-gi niebieski klawisz ZAPISY ONLINE

MOTTO

-Synu Boży, Jezu Kryste, Polecam duszę w twe ręce;
Racz ją twem licem ucieszyć, a w raj niebieski wprowadzić”

/Władysław z Gielniowa/

PROGRAM

Program autorski AVE (E.Weintrit)

NA SZLAKU PIELGRZYMKOWYM BUDUJEMY WSPÓLNOTĘ POPRZEZ CODZIENNĄ EUCHARYSTIĘ
1 dzień
czwartek
POLSKA - EINSIEDELN

3.00 zbiórka, po inauguracyjnej mszy św. przejazd przez Księstwo Liechtenstein do szwajcarskiego Sanktuarium Maryjnego w Einsiedeln związanego z życiem św. Meinarda

2 dzień
piątek
EINSIEDELN - SACHSELN - LOCARNO - OROPA

Śniadanie, msza św. w Bazylice NMP, przejazd przez Luzernę do Sachseln (św. Br.Klaus - patron Szwajcarii), modlitwa w Maryjnym Sanktuarium MB (Madonna del Sasso) położonym na skale u stóp jez. Lugano w Locarno, kolacja i nocleg w Sanktuarium Czarnej Madonny MB Królowej Gór w Oropa k/Bieli

3 dzień
Sobota
OROPA -TURYN

Śniadanie, przejazd do położonego nad rzeką Pad piemonckiej stolicy Turynu ( wg rezerwacji ) nawiedzenie całunu w katedrze turyńskiej św. Jana Chrzciciela, modlitwa przy grobie św. P.Frassatiego patrona młodzieży, nawiedzenie Bazyliki Matki Bożej Wspomożenia Wiernych (relikwie św. Jana Bosko i jego ucznia - św. Dominika Savio), kolacja (we własnym zakresie), nocny przejazd do kraju.

4 dzień
niedziela
POLSKA

Dojazd w godzinach popołudniowych, msza św. w zależności od miejsca docelowego grupy

BIURO ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZMIAN W PROGRAMIE

CENA ORIENTACYJNA

CENA: to wypadkowa ilości osób do wartości kosztów transportu, ubezpieczeń i kosztów oraz wartość noclegów z wyżywieniem, parkingów, opłat wjazdowych do miast, przewodnika - płatna w EURO (dla dobra uczestników którzy, mogą zakupić walutę w kantorze (AVE podając cenę w PLN zobligowane by było do przeliczeń walutowych wg.kursu bankowego)

NINIEJSZA SYMULACJA CENOWA JEST SKALKULOWANA dla odpowiedniej liczby uczestników GWARANTUJĄC 2 MIEJSCA GRATIS dla Zamawiającego + OBSŁUGA

CENA: uzależniona od ilości osób
Przy 40 - 44 os. - 499zł + 140EUR
Przy 35 - 39os. - 529zł + 150EUR
Przy 30 - 34 os. - 559zl + 160EUR
Przy 25 - 29 os. - 599zł + 170EUR
Kwota walutowa płatna w EURO na konto walutowe AVE na 30 dni przed pielgrzymką

-Dopłata do pokoju 1-os. 40EURO( na Zamowienie najpóźnej przy wpłacie I-raty)

* Biuro zastrzega sobie możliwość zmiany ceny ze względu na zmienność kursów walutowych oraz cen paliw
** Biuro gwarantuje 2 pokoje 1-os. ( w cenie) dla Kapłana i Pilota grupy

WARUNKI PŁATNOŚCI

Po podpisaniu umowy prawnej o realizację pielgrzymki z Biurem AVE Zamawiający rozpoczyna nabór pielgrzymów.
Zapisy na pielgrzymkę Zamawiający powienien przyjmować na druku AVE formularz zgłoszeniowy- który jest jednocześnie pełnomocnictwem udzielanym Zamawiającemu przez uczestnika.

Na tym formularzu uczestnik podaje
- dane osobowe
- wybór pokoju
- potwierdzenie znajomości programu i warunków uczestnictwa
- udziela pełnomocnitwa Zamawiającemu

Zwyczajem Biura AVE jest podanie ceny uzależnionej od ilości osób - tak aby uczestnik poniósł jak najniższe koszty - im większa grupa tym tańsza cena.
Podając ofertę Biuro dokonuje symulacji cenowej.


Nabór i I rata jest dokonywana u Zamawiajacego (najlepiej na konto)
Kolejne raty należy wpłacić po zamknieciu listy czyli kiedy znana jest liczba pielgrzymów, wpłacane są bezpośrednio u Organizatora (bankowe konta firmowe AVE).

Przy grupach autokarowych podpisując umowę z Biurem Zamawiający zakłada wpłatę w wysokości ceny 1 osoby jako depozyt w końcowym rozliczeniu.

Przy grupach samolotowych zaliczka często jest narzucona przez linie lotnicze, które żądają depozytu bezzwrtonego za każde zarezerwowane miejsce w samolocie - stąd często na samym poczatku Zamawiajacy zakłada za określoną liczbę miejsc samolotowych zaliczkę - którą można do pewnej daty wycofać bezkosztowo bez ponoszenia strat finansowych.

Zamawiający dokonuje wpłaty na konto Biura AVE (wysyłając dowod wpłaty).

KONTA AVE
KONTA ZŁOTÓWKOWE

1. ALIOR BANK BIC: (swift): albpplpw
IBAN PL- 76 2490 1057 0000 9900 8428 8257

KONTA WALUTOWE

ALIOR BANK BIC: (swift): albpplpw
IBAN
USD PL - 23 2490 1057 0000 9901 8428 8257
EURO PL - 67 2490 1057 0000 9902 8428 8257

WARUNKI PŁATNOŚCI

I rata płatna do 48 godzin od podpisania umowy na podstawie faktury proforma. Zapisy trwają do .....

Zamknięcie listy uczestników - Biuro informuje uczestników o ostatecznej cenie zgodnej z ilością osób i obliguje do wpłaty całości.

Zamkniecie listy: data w której po podaniu listy uczestników przez Zamawiajacego Biuro podaje cenę.

W przypadku wzrostu ilości uczestników po zamknięciu listy wpływającej na obniżenie ceny pielgrzymki - Biuro dokonuje zwrotu nadwyżki w dniu wyjazdu przez Przedstawiciela Biura.

II rata: kwota złotówkowa płatna do (Biuro określa termin na programie)

III rata: kwota walutowa płatna na konto walutowe najpóżniej do ….

Do obowiązku Pielgrzyma i Zamawiajacego wynikającego z umowy, należy:
- dotrzymywanie terminów płatności
- przesłanie dowodu wpłaty z kodem imprezy celem weryfikacji poprawności przelewu

Przy pielgrzymkach z naboru grupowego Biuro albo wysyła zawiadominie na 21 dni przed pielgrzymką przypominające o miejscu i godzinie zbiórki oraz poradnik pielgrzyma.
Jednak najczęściej i to rozwiązanie polecamy Przedstawiciel Biura spotyka sie z grupą na specjalnie zorganizowanym zebraniu (termin nalezy ustalić z Biurem)

Zgodnie z ustawą o turystyce uczestnik ma prawo zrezygnować w każdym terminie przed realizacją pielgrzymki (w formie pisemnej), jednak musi być świadomy, iż jest to związane z potrąceniem tzw. kosztów rzeczywistych wraz opłata manipulacyjną (tak stanowi ustawa o usługach turystycznych z dnia 27.08.1997 roku)

ŚWIADCZENIA W CENIE

- transport komfortowym autokarem (lotnicze siedzenia, bar, video, WC)
- noclegi w Hotelach lub Domach Pielgrzyma w pokojach 2,3- os. (1-os. za dopłatą na miejscu - 40 Euro)
- śniadania, obiadokolacje
- ubezpieczenia KL i NNW w TU - "Signal Iduna” do 10 000 Euro
- opieka duchowa Kapłana
- opieka pilota

CENA NIE OBEJMUJE

- podatku pobytowego i klimatycznego pobieranego przez obiekt noclegowy. Więcej:Cennik podatków pobytowych we Włoszech

UWAGI

- dokumentem podróży powienien być paszport ważny minimum 6 miesięcy od daty przekroczenia granicy lub dowód osobisty
- istnieje możliwość wykupienia dodatkowych ubezpieczeń: od kosztów rezygnacji (3.5% wartości imprezy)
- ceny wycieczek fakultatywnych, płatnych na miejscu, uzależnione są od liczby uczestników, podane są orientacyjnie i mogą ulec zmianom

PRZYWILEJE I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Przywilejem osoby Zamawiającej pielgrzymkę jest miejsce bezpłatne przy określonej liczbie uczestników.
Ilość miejsc gratis określa Zamawiający (standardowo Biuro podaje cene przy 2-óch osobach bezpłatnych) - zwiększenie liczby osób gratis jest możliwe ale wiąże się a automatyczną zmianą ceny.

Do obowiązków Zamawiającego należy nabór uczestników ( Biuro podaje wzór listy uczestników), określenie przydziału pokoi(liczba pokoi 1-os jest ograniczona stąd na zamówienie)wg wzotu tzw " rooming listy).
Obowiązkiem Zamawiającego jest wpłata kosztów na konto Organizatora AVE wg podanych warunków w umowie. Przy umowie zbiorowej wpłaty moga być tylko i wyłacznie zbiorowe przez Zamawiającego na konto Organizatora. Biuro zastrzega sobie przyjmowanie wpłat indywidualnych uczestników.
Obowiązkiem Zamawiającego jest dotrzymywanie warunków umowy o realizacje pielgrzymki oraz wpłata kosztów na konto Organizatora AVE wg podanych warunków w umowie.
Biuro zastrzega sobie przyjmowanie wpłat od indywidualnych uczestników ( prawnie uzasadnione umowa zbiorowa)

Atrakcje

Godziny wyjazdów

Punkty LoyaltySystem

  Zniżka przyznana w punktach: 2% od wartości transakcji

Terminy i ceny:

    « Powrót do wyników wyszukiwaniaPrzejdź do strony głównejPrzewiń do góry strony