Menu strony

Symbol oferty: 153/2647

PIELGRZYMKA: ekspozycja Całunu w Turynie i Rok Konsekrowany

WŁOCHY PÓŁNOCNE

Autokarem, 7 dni, bez nocnych przejazdów.

Na trasie: Turyn, Bolonia, Oropa, Locarno, Einsideln, Altötting, Marktl Am Inn

Pielgrzymka z okazji wystawienia Całunu Turyńskiego

Pielgrzymowanie tą trasą daje okazję do wgłębienia się w życie następujących Świętych:
Św. Jan Bosko, św. Karol Boromeusz, św. Giorgio Frassatti, św. Dominik Savio, św. Brat Klaus , św. Brat Konrad , św. Dominik ; św. Antoni; św. Leopold

PIELGRZYMKA do WŁOCH AUTOKAREM na 7 dni na zamówienie dla grup, klubów, stowarzyszeń, wspólnot parafialnych.
Termin do ustalenia.


Polecamy co najmniej 1/2 roku przed planowanym terminem rozpocząc proces organizacyjny - polecamy się zapoznać z PROCEDURĄ ORGANIZACJI AVE

Propozycja pielgrzymki 7 dniowej na ekspozycje CAŁUNU w TURYNIE (wariant bez nocnych przejazdów) Termin pielgrzymki do uzgodnienia - na życzenie Parafii (można skalkulowac taniej poprzez zamianę świadczeń noclegowych w 1 i/lub 7 dniu na nocne przejazdy)
Zamówienia mozna dokonywac ONLINE
lub wypełnić formularz znajdujący sie po klknieciu na II - gi niebieski klawisz ZAPISY ONLINE

MOTTO

"... Miejcie wielkie nabożeństwo do Najświętszej Maryji Panny i bądźcie zawsze radośni, bardzo radośni..."
/Jan Bosko/

PROGRAM

Program autorski (E. Weintrit)

NA SZLAKU PIELGRZYMKOWYM BUDUJEMY WSPÓLNOTĘ POPRZEZ CODZIENNĄ EUCHARYSTIĘ

1 dzień
POLSKA - MARKTL - ALTOETING

06.00 zbiórka, po mszy św. inauguracyjnej przejazd do Niemiec, modlitwa w Sanktuarium MB Bolesnej w Pasawie (Passau) - msza św. , krótka wizyta w miasteczku rodzinnym Papieża Benedykta XVI w Marktl, przejazd do stolicy maryjnej Niemiec w Altoeting, modlitwa przy grobie Brata Klausa, kolacja, nocleg.

2 dzień
ALTOETING - EINSIEDELN

Śniadanie, msza św. w Kaplicy Łaski w Altoeting (ikona Czarnej Madonny), przejazd przez Księstwo Liechtenstein do szwajcarskiego Sanktuarium Maryjnego
w Einsiedeln, kolacja, nocleg.

3 dzień
EINSIEDELN - SACHSELN - LOCARNO

Śniadanie, msza św. w Bazylice NMP, przejazd przez Luzernę do Sachseln (św. Br.Klaus - patron Szwajcarii), msza św. w Sanktuarium MB Bolesnej del Sasso w Locarno, kolacja, nocleg w okolicy.

4 dzień
MEDIOLAN - CASELNUOVO - COL DE BOSCO TURYN

Śniadanie, nawiedzenie Katedry i modlitwa przy grobie św. Karola Boromeusza, śladami św. Jana Bosko, przejazd do CastelNouvo (miejsce urodzenia) oraz Sanktuarium COL DE BOSCO, kolacja, nocleg w okolicy.

5 dzień
TURYN - OROPA

Śniadanie, msza św w Kaplicy MB, przejazd do stolicy Piemontu Turynu: nawiedzenie Bazyliki Matki Bożej Wspomożenia Wiernych (relikwie św. Jana Bosko i jego ucznia - św. Dominika Savio), nawiedzenie Całunu w Katedrze Turyńskiej św. Jana Chrzciciela, modlitwa przy grobie św. G. Frassatiego patrona młodzieży, przejazd do piemonckiego Sanktuarium Czarnej Madonny w Oropa, kolacja, nocleg.

6 dzień
BOLONIA - PADWA - TARVISIO

Śniadanie, przejazd do grobu św. Dominika w Bolonii, modlitwa i grobu św. Antoniego i grobie św. Leopolda w Padwie, kolacja nocleg w okolicy Tarvisio.

7 dzień
TARVISIO POLSKA

Śniadanie (we własnym zakresie), całodniowy przejazd do kraju, powrot ok. 18.00.
BIURO ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIAN W PROGRAMIE

CENA ORIENTACYJNA

CENA: to wypadkowa ilości osób do wartości kosztów transportu, ubezpieczeń i kosztów oraz wartość noclegów z wyżywieniem, parkingów, opłat wjazdowych do miast, przewodnika - płatna w EURO (dla dobra uczestników którzy, mogą zakupić walutę w kantorze (AVE podając cenę w PLN zobligowane by było do przeliczeń walutowych wg.kursu bankowego)

NINIEJSZA SYMULACJA CENOWA JEST SKALKULOWANA dla odpowiedniej liczby uczestników GWARANTUJĄC 2 MIEJSCA GRATIS dla Zamawiającego + OBSŁUGA

CENA*: W zależności od ilości osób
Przy 40 - 44 os. - 499zl+ 280 EURO
Przy 35 - 39os. - 599zł + 290 EURO
Przy 30 - 34 os. - 699zł + 300 EURO
Kwota walutowa płatna w PLN zł wg kursu BSK z 30 dnia przed pielgrzymką

-Dopłata do pokoju 1-os. 60EURO (na Zamowienie najpóźnej przy wpłacie I-raty)

* Biuro zastrzega sobie możliwość zmiany ceny ze względu na zmienność kursów walutowych oraz cen paliw
** Biuro gwarantuje 2 pokoje 1-os. (w cenie) dla Kapłana i Pilota grupy

WARUNKI PŁATNOŚCI

Po podpisaniu umowy prawnej o realizację pielgrzymki z Biurem AVE Zamawiający rozpoczyna nabór pielgrzymów.
Zapisy na pielgrzymkę Zamawiający powienien przyjmować na druku AVE formularz zgłoszeniowy- który jest jednocześnie pełnomocnictwem udzielanym Zamawiającemu przez uczestnika.

Na tym formularzu uczestnik podaje
- dane osobowe
- wybór pokoju
- potwierdzenie znajomości programu i warunków uczestnictwa
- udziela pełnomocnitwa Zamawiającemu

Zwyczajem Biura AVE jest podanie ceny uzależnionej od ilości osób - tak aby uczestnik poniósł jak najniższe koszty - im większa grupa tym tańsza cena.
Podając ofertę Biuro dokonuje symulacji cenowej.


Nabór i I rata jest dokonywana u Zamawiajacego (najlepiej na konto)
Kolejne raty należy wpłacić po zamknieciu listy czyli kiedy znana jest liczba pielgrzymów, wpłacane są bezpośrednio u Organizatora (bankowe konta firmowe AVE).

Przy grupach autokarowych podpisując umowę z Biurem Zamawiający zakłada wpłatę w wysokości ceny 1 osoby jako depozyt w końcowym rozliczeniu.

Przy grupach samolotowych zaliczka często jest narzucona przez linie lotnicze, które żądają depozytu bezzwrtonego za każde zarezerwowane miejsce w samolocie - stąd często na samym poczatku Zamawiajacy zakłada za określoną liczbę miejsc samolotowych zaliczkę - którą można do pewnej daty wycofać bezkosztowo bez ponoszenia strat finansowych.

Zamawiający dokonuje wpłaty na konto Biura AVE (wysyłając dowod wpłaty).

KONTA AVE
KONTA ZŁOTÓWKOWE

1. ALIOR BANK BIC: (swift): albpplpw
IBAN PL- 76 2490 1057 0000 9900 8428 8257

KONTA WALUTOWE

ALIOR BANK BIC: (swift): albpplpw
IBAN
USD PL - 23 2490 1057 0000 9901 8428 8257
EURO PL - 67 2490 1057 0000 9902 8428 8257

WARUNKI PŁATNOŚCI

I rata płatna do 48 godzin od podpisania umowy na podstawie faktury proforma. Zapisy trwają do .....

Zamknięcie listy uczestników - Biuro informuje uczestników o ostatecznej cenie zgodnej z ilością osób i obliguje do wpłaty całości.

Zamkniecie listy: data w której po podaniu listy uczestników przez Zamawiajacego Biuro podaje cenę.

W przypadku wzrostu ilości uczestników po zamknięciu listy wpływającej na obniżenie ceny pielgrzymki - Biuro dokonuje zwrotu nadwyżki w dniu wyjazdu przez Przedstawiciela Biura.

II rata: kwota złotówkowa płatna do (Biuro określa termin na programie)

III rata: kwota walutowa płatna na konto walutowe najpóżniej do ….

Do obowiązku Pielgrzyma i Zamawiajacego wynikającego z umowy, należy:
- dotrzymywanie terminów płatności
- przesłanie dowodu wpłaty z kodem imprezy celem weryfikacji poprawności przelewu

Przy pielgrzymkach z naboru grupowego Biuro albo wysyła zawiadominie na 21 dni przed pielgrzymką przypominające o miejscu i godzinie zbiórki oraz poradnik pielgrzyma.
Jednak najczęściej i to rozwiązanie polecamy Przedstawiciel Biura spotyka sie z grupą na specjalnie zorganizowanym zebraniu (termin nalezy ustalić z Biurem)

Zgodnie z ustawą o turystyce uczestnik ma prawo zrezygnować w każdym terminie przed realizacją pielgrzymki (w formie pisemnej), jednak musi być świadomy, iż jest to związane z potrąceniem tzw. kosztów rzeczywistych wraz opłata manipulacyjną (tak stanowi ustawa o usługach turystycznych z dnia 27.08.1997 roku)

ŚWIADCZENIA W CENIE

- transport komfortowym autokarem/ lotnicze siedzenia, bar, video, WC/
- noclegi w Hotelach lub Domach Pielgrzyma w pokojach 2,3- os. (1-os za dopłatą na miejscu - 60 Euro)
- śniadania, obiadokolacje
- ubezpieczenia KL i NNW w TU - Signal Iduna” do 10 000 Euro oraz OC na rzecz Klienta
- opieka duchowa Kapłana
- opieka pilota i przewodnika

CENA NIE OBEJMUJE

- podatku pobytowego i klimatycznego pobieranego przez obiekt noclegowy. Więcej:Cennik podatków pobytowych we Włoszech

POLECAMY

Polecamy zabrać około 50 Euro - koszty zwiedzania oraz 50 Euro, 200 CK na tzw. kieszonkowe

UWAGI

Całun Turyński przypomina nam Ofiarę Chrystusa, który został ukrzyżowany za nasze grzechy. Jan Paweł II modląc się przed Całunem Turyńskim 24 maja 1998 roku powiedział " Przed tym płótnem wierzący nie mogą nie zawołać - "Panie, nie mogłeś więcej nas umiłować". Gdyż Całun Turyński jest zwierciadłem Ewangielii, obrazem cierpienia ludzkiego, obrazem miłości Boga do ludzi...
Obecnie można zobaczyć relikwię po interwencjach, oraz pracach konserwatorskich podjętych w roku 2002, podczas których zdjęto kawałki sukna spalone w czasie pożaru w Chambery (1532) oraz liczne "łatki" doszyte do Całunu wraz z suknem "Hollenderskim" w roku 1534 na którym została przyszyta Relikwia
W związku z tak ważnym wydarzeniem roku liturgicznego,


- istnieje możliwość wykupienia dodatkowych ubezpieczeń: od kosztów rezygnacji (3.5% wartości imprezy)
- ceny wycieczek fakultatywnych, płatnych na miejscu, uzależnione są od liczby uczestników, podane są orientacyjnie i mogą ulec zmianom

PRZYWILEJE I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Przywilejem osoby Zamawiającej pielgrzymkę jest miejsce bezpłatne przy określonej liczbie uczestników.
Ilość miejsc gratis określa Zamawiający (standardowo Biuro podaje cene przy 2-óch osobach bezpłatnych) - zwiększenie liczby osób gratis jest możliwe ale wiąże się a automatyczną zmianą ceny.

Do obowiązków Zamawiającego należy nabór uczestników ( Biuro podaje wzór listy uczestników), określenie przydziału pokoi(liczba pokoi 1-os jest ograniczona stąd na zamówienie)wg wzotu tzw " rooming listy).
Obowiązkiem Zamawiającego jest wpłata kosztów na konto Organizatora AVE wg podanych warunków w umowie. Przy umowie zbiorowej wpłaty moga być tylko i wyłacznie zbiorowe przez Zamawiającego na konto Organizatora. Biuro zastrzega sobie przyjmowanie wpłat indywidualnych uczestników.
Obowiązkiem Zamawiającego jest dotrzymywanie warunków umowy o realizacje pielgrzymki oraz wpłata kosztów na konto Organizatora AVE wg podanych warunków w umowie.
Biuro zastrzega sobie przyjmowanie wpłat od indywidualnych uczestników ( prawnie uzasadnione umowa zbiorowa)

Atrakcje

Godziny wyjazdów

Punkty LoyaltySystem

  Zniżka przyznana w punktach: 2% od wartości transakcji

Terminy i ceny:

    « Powrót do wyników wyszukiwaniaPrzejdź do strony głównejPrzewiń do góry strony