Menu strony

GRECJA,MALTA,WŁOCHY: II i III WYPRAWA ŚW.PAWŁA

Symbol oferty: 613/2647
GRECJA,MALTA,WŁOCHY: II i III WYPRAWA ŚW.PAWŁA
GRECJA,MALTA,WŁOCHY: II i III WYPRAWA ŚW.PAWŁAGRECJA,MALTA,WŁOCHY: II i III WYPRAWA ŚW.PAWŁAGRECJA,MALTA,WŁOCHY: II i III WYPRAWA ŚW.PAWŁAGRECJA,MALTA,WŁOCHY: II i III WYPRAWA ŚW.PAWŁAGRECJA,MALTA,WŁOCHY: II i III WYPRAWA ŚW.PAWŁAGRECJA,MALTA,WŁOCHY: II i III WYPRAWA ŚW.PAWŁAGRECJA,MALTA,WŁOCHY: II i III WYPRAWA ŚW.PAWŁAGRECJA,MALTA,WŁOCHY: II i III WYPRAWA ŚW.PAWŁAGRECJA,MALTA,WŁOCHY: II i III WYPRAWA ŚW.PAWŁAGRECJA,MALTA,WŁOCHY: II i III WYPRAWA ŚW.PAWŁAGRECJA,MALTA,WŁOCHY: II i III WYPRAWA ŚW.PAWŁAGRECJA,MALTA,WŁOCHY: II i III WYPRAWA ŚW.PAWŁAGRECJA,MALTA,WŁOCHY: II i III WYPRAWA ŚW.PAWŁAGRECJA,MALTA,WŁOCHY: II i III WYPRAWA ŚW.PAWŁAGRECJA,MALTA,WŁOCHY: II i III WYPRAWA ŚW.PAWŁAGRECJA,MALTA,WŁOCHY: II i III WYPRAWA ŚW.PAWŁA

INFORMACJE O PIELGRZYMCE

SZLAKIEM ŚWIĘTYCH - ŚLADAMI ŚW. PAWŁA

GRECJA - MALTA - WŁOCHY
Autokarem, z 1 nocnym przejazdem.

Na trasie: Budapeszt - Szeged - Filippi - Tesaloniki - Olimp - Meteory - Delfy - Ateny - Mykeny - Tolo - Epidauros - Poros - Hydra - Napflion - Olimpia - Patras - Brindisi - Taormina - Etna - Syrakuzy - Katania - Katania - La Valetta - Rabat - Monreale - Palermo - Cefalu- Tindari - Mesyna - Neapol - Amalfi - Rzym - Florencja

Pielgrzymka 21dniowa na zamówienie dla grup, klubów, stowarzyszeń, wspólnot parafialnych.
Termin do ustalenia

Polecamy co najmniej 1/2 roku przed planowanym terminem rozpocząc proces organizacyjny - polecamy się zapoznać z PROCEDURĄ ORGANIZACJI AVE

Zamówienia można dokonywać ONLINE
lub wypełnić formularz znajdujący sie po klknieciu na II - gi niebieski klawisz ZAPISY ONLINE

PROGRAM

AP-31 - Grecja,Malta,Włochy: II i III wyprawa św. Pawła 21dni autobusem,promem
( Kod: A-GrMalWł-21-1NPgr-613 )


Program autorski AVE (E.Weintrit)

NA SZLAKU PIELGRZYMKOWYM BUDUJEMY WSPÓLNOTĘ POPRZEZ CODZIENNĄ EUCHARYSTIĘ


1 dzień
POLSKA - BUDAPESZT - SZEGED

Zbiórka, Msza Św., wyjazd w kierunku Węgier, spacer po Budapeszcie, kolacja, nocleg w Szegedzie.

2 dzień
TESALONIKI

Śniadanie, całodniowy przejazd przez Serbię w kierunku Grecji, kolacja, nocleg w okolicy Tesalonik.

3 dzień
FILIPPI - TESALONIKI

7.00 śniadanie, przejazd do Macedonii, wizyta w Filippi (ruiny więzienia św. Pawła - msza św. polowa), po południu przejazd do Tesalonik - I gmina chrześcijańska założona przez św. Pawła /kościól św. Zofii, Biała wieża, Łuk Galeriusza, port, zwiedzanie, kolacja i nocleg.

4 dzień
OLIMP - METEORY

Śniadanie, odpoczynek nad Morzem, panorama Olimpu, przeprawa przez dolinę Ossy, zwiedzanie Meteor (klasztory - pomniki ascezy greckiej), Msza św., kolacja, nocleg w Kalambace

5 dzień
DELFY - ATENY

Śniadanie, przejazd przez Termopile - Msza św. (polowa) do Delf /Sanktuarium i wyrocznia Appolina/, zwiedzanie, przejazd do Aten - stolicy Grecji, kolacja, nocleg w Atenach.

6 dzień
ATENY

Śniadanie, zwiedzanie Aten: Akropol, Areopag /mowa św. Pawła/, Stadion Olimpijski, panorama miasta, spacer po mieście, kolacja, spacer po Place - starej dzielnicy miasta, nocleg.

7 dzień
ATENY - MYKENY - TOLO

Śniadanie, zwiedzanie Aten: Muzeum Narodowe-fakultatywnie, przejazd przez Pireus nad Kanał Koryncki, zwiedzanie ruin antycznego Koryntu (św. Paweł), odpoczynek przy Akrokoryncie, przejazd do Myken /grób Aganemnona/, zakwaterowanie, kolacja i nocleg w Tolo.

8 dzień
EPIDAUROS - POROS - HYDRA - TOLO

Śniadanie, zwiedzanie Epidauros /satarożytny teatr, ruiny świątyni Esculapa/, przejazd na wyspę Poros, fakultatywnie wycieczka promem na wyspę Hydrę, kolacja, nocleg w Tolo.

9 dzień
TOLO

Śniadanie, całodniowy wypoczynek nad Morzem, kolacja, nocleg.

10 dzień
NAPFLION - OLIMPIA

Śniadanie, krótki pobyt w Napflion - Msza św., przejazd przez malowniczy Półwysep Peloponeski, zwiedzanie miejsca narodzin igrzysk olimpijskich - Olimpii (świątynia Zeusai Hery ), kolacja, nocleg.

11 dzień
PATRAS - BRINDISI

Śniadanie, przejazd do Patras - nawiedzenie świątyni (św. Andrzej), msza w Kościele Św. Andrzeja, degustacja win -Achaja Clauss”, zaokrętowanie na prom do Brindisi, kolacja, nocleg na promie.

12 dzień
TAORMINA

Śniadanie (we własnym zakresie), całodniowy przejazd w kierunku Sycylii, kolacja i nocleg w Taorminie.

13 dzień
TAORMINA - ETNA

Śniadanie, zwiedzanie Taorminy, krótka wizyta nad rzeką Alcantara, po południu przejazd widokowy na Etnę (wulkan), kolacja i nocleg.

14 dzień
SYRAKUZY - KATANIA

Śniadanie, nawiedzenie Sanktuarium M.B. Płaczącej w Syrakuzach (Św. Łucja) - Msza św., nawiedzanie Katakumb św. Jana, zwiedzanie starego miasta, krótka wizyta w Katani (Św. Agata), kolacja, nocleg.

15 dzień
KATANIA - LA VALETTA - RABAT

4.00 śniadanie, przejazd do Katanii, przelot na Maltę, zwiedzanie stolicy La Valetta, nawiedzenie miejsc związanych z pobytem św. Pawła na Malcie (zatoka Św. Pawła), grota Św. Pawła w Rabat - Msza Św., Katakumby Św. Agaty, przelot, kolacja i nocleg.

16 dzień
MONREALE - PALERMO

Śniadanie, przejazd do Monreale - zwiedzanie Katedry Królewskiej (mozaiki), po południu przejazd do Sanktuarium Santa Rosalia na Monte Pellegrino, kolacja i nocleg w okolicy Palermo.

17 dzień
CEFALU - TINDARI - MESYNA

Śniadanie, zwiedzanie zamku, krótka wizyta w Cefalu - spacer po starym mieście, Msza św. Sanktuarium Czarnej Madonny w Tindari, kolacja i nocleg w okolicy Mesyny.

18 dzień
NEAPOL - AMALFI

Śniadanie, całodniowa jazda w kierunku Neapolu, przejazd uroczym brzegiem Amalfitany do Amalfi (Św. Andrzej), Msza św. w Bazylice, kolacja, nocleg w okolicy Neapolu.

19 dzień
RZYM

Śniadanie, przejazd do Rzymu, nawiedzenie miejsc związanych ze św. Pawłem w Rzymie: kaplica ścięcia św. Pawła Tre Fontane - Msza św., Bazylika Św. Pawła, więzienie mamertyńskie, kolacja i nocleg.

20 dzień
FLORENCJA

Śniadanie, przejazd do Florencji (pobyt 8 godzinny), zwiedzanie, Msza św. w Kościele Santa Sroce, kolacja, nocny przejazd.

21 dzień
POLSKA

Śniadanie (we własnym zakresie), przejazd do kraju, powrót około 19.00

BIURO ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIAN W PROGRAMIE

CENA ORIENTACYJNA

CENA:to wypadkowa ilości osób do wartości kosztów transportu, ubezpieczeń i kosztów oraz wartość noclegów z wyżywieniem, parkingów, opłat wjazdowych do miast, przewodnika - płatna w EURO (dla dobra uczestników którzy, mogą zakupić walutę w kantorze (AVE podając cenę w PLN zobligowane by było do przeliczeń walutowych wg.kursu bankowego)

NINIEJSZA SYMULACJA CENOWA JEST SKALKULOWANA dla odpowiedniej liczby uczestników GWARANTUJĄC 2 MIEJSCA GRATIS dla Zamawiającego + OBSŁUGA

CENA: uzależniona od ilości osób
KOSZT PODANY bez PRZEPRAW PROMOWYCH
40 - 43 os - 1050 Euro
35 - 39 os - 1100 Euro
30 - 34 os - 1150 Euro
Cena wyliczana jest w zł wg kursu z 60 dnia przed realizacją pielgrzymki a płatna do dnia 50tego lub w euro - do ustalenia z Biurem

-Dopłata do pokoju 1-os. 120EURO (na Zamówienie najpóźniej przy wpłacie I-raty)

* Biuro zastrzega sobie możliwość zmiany ceny ze względu na zmienność kursów walutowych oraz cen paliw
** Biuro gwarantuje 2 pokoje 1-os. (w cenie) dla Kapłana i Pilota grupy

WARUNKI PŁATNOŚCI

Po podpisaniu umowy prawnej o realizację pielgrzymki z Biurem AVE Zamawiający rozpoczyna nabór pielgrzymów.
Zapisy na pielgrzymkę Zamawiający powienien przyjmować na druku AVE formularz zgłoszeniowy- który jest jednocześnie pełnomocnictwem udzielanym Zamawiającemu przez uczestnika.

Na tym formularzu uczestnik podaje
- dane osobowe
- wybór pokoju
- potwierdzenie znajomości programu i warunków uczestnictwa
- udziela pełnomocnitwa Zamawiającemu

Zwyczajem Biura AVE jest podanie ceny uzależnionej od ilości osób - tak aby uczestnik poniósł jak najniższe koszty - im większa grupa tym tańsza cena.
Podając ofertę Biuro dokonuje symulacji cenowej.


Nabór i I rata jest dokonywana u Zamawiajacego (najlepiej na konto)
Kolejne raty należy wpłacić po zamknieciu listy czyli kiedy znana jest liczba pielgrzymów, wpłacane są bezpośrednio u Organizatora (bankowe konta firmowe AVE).

Przy grupach autokarowych podpisując umowę z Biurem Zamawiający zakłada wpłatę w wysokości ceny 1 osoby jako depozyt w końcowym rozliczeniu.

Przy grupach samolotowych zaliczka często jest narzucona przez linie lotnicze, które żądają depozytu bezzwrtonego za każde zarezerwowane miejsce w samolocie - stąd często na samym poczatku Zamawiajacy zakłada za określoną liczbę miejsc samolotowych zaliczkę - którą można do pewnej daty wycofać bezkosztowo bez ponoszenia strat finansowych.

Zamawiający dokonuje wpłaty na konto Biura AVE (wysyłając dowod wpłaty).

konto Alior PLN PL-76 2490 1057 0000 9900 8428 8257
konto Alior EURO PL-67 2490 1057 0000 9902 8428 8257
konto Alior USD PL-23 2490 1057 0000 9901 8428 8257
BIC: albpplpw


WARUNKI PŁATNOŚCI

I rata płatna do 48 godzin od podpisania umowy na podstawie faktury proforma. Zapisy trwają do .....

Zamknięcie listy uczestników - Biuro informuje uczestników o ostatecznej cenie zgodnej z ilością osób i obliguje do wpłaty całości.

Zamkniecie listy: data w której po podaniu listy uczestników przez Zamawiajacego Biuro podaje cenę.

W przypadku wzrostu ilości uczestników po zamknięciu listy wpływającej na obniżenie ceny pielgrzymki - Biuro dokonuje zwrotu nadwyżki w dniu wyjazdu przez Przedstawiciela Biura.

II rata: kwota złotówkowa płatna do (Biuro określa termin na programie)

III rata: kwota walutowa płatna na konto walutowe najpóżniej do (Biuro określa termin na programie)

Do obowiązku Pielgrzyma i Zamawiajacego wynikającego z umowy, należy:
- dotrzymywanie terminów płatności
- przesłanie dowodu wpłaty z kodem imprezy celem weryfikacji poprawności przelewu

Przy pielgrzymkach z naboru grupowego Biuro wysyła zawiadominie na 21 dni przed pielgrzymką przypominające o miejscu i godzinie zbiórki oraz poradnik pielgrzyma.
Jednak najczęściej i to rozwiązanie polecamy Przedstawiciel Biura spotyka sie z grupą na specjalnie zorganizowanym zebraniu (termin nalezy ustalić z Biurem)

Zgodnie z ustawą o turystyce uczestnik ma prawo zrezygnować w każdym terminie przed realizacją pielgrzymki (w formie pisemnej), jednak musi być świadomy, iż jest to związane z potrąceniem tzw. kosztów rzeczywistych wraz opłata manipulacyjną (tak stanowi ustawa o usługach turystycznych z dnia 27.08.1997 roku)

ŚWIADCZENIA W CENIE

- Przeprawy promowe (cena podana po wyborze daty)
- transport autokarem /lotnicze siedzenia, video/
- opłaty parkingowe
- noclegi w Hotelach **/*** w pok. 2,3 - os. (pok. 1os za dopłatą - 120 Euro)
- śniadania, gorące obiadokolacje
- ubezpieczenie KL, NNW w TU Signal Iduna
- opieka duchowa Kapłana
- opieka pilota i przewodnika

CENA NIE OBEJMUJE

- podatku pobytowego i klimatycznego pobieranego przez obiekt noclegowy we Włoszech. Więcej:Cennik podatków pobytowych we Włoszech

POLECAMY

Polecamy zabrać ok. 70 Euro na zwiedzanie
oraz ok.100 Euro tzw. kieszonkowego

PRZYWILEJE I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Przywilejem osoby Zamawiającej pielgrzymkę jest miejsce bezpłatne przy określonej liczbie uczestników.

Ilość miejsc gratis określa Zamawiający (standardowo Biuro podaje cene przy 2-óch osobach bezpłatnych) - zwiększenie liczby osób gratis jest możliwe ale wiąże się z automatyczną zmianą ceny.

Do obowiązków Zamawiającego należy nabór uczestników ( Biuro podaje wzór listy uczestników), określenie przydziału pokoi(liczba pokoi 1-os jest ograniczona stąd na zamówienie)wg wzoru tzw. "rooming listy".
Obowiązkiem Zamawiającego jest wpłata kosztów na konto Organizatora AVE wg podanych warunków w umowie. Przy umowie zbiorowej wpłaty mogą być tylko i wyłacznie zbiorowe przez Zamawiającego na konto Organizatora. Biuro zastrzega sobie przyjmowanie wpłat indywidualnych uczestników.

Obowiązkiem Zamawiającego jest dotrzymywanie warunków umowy o realizacje pielgrzymki oraz wpłata kosztów na konto Organizatora AVE wg podanych warunków w umowie.

Biuro zastrzega sobie nie przyjmowanie wpłat od indywidualnych uczestników (prawnie uzasadnione umową zbiorową).

Atrakcje

Godziny wyjazdów

Punkty LoyaltySystem

  Zniżka przyznana w punktach: 2% od wartości transakcji

Terminy i ceny:

  termin dni typ oferty cena od osoby   REZERWACJA KALKULACJA CENY Schowek
  2017-12-06 - 2018-12-06
  (środa - Czwartek)
  21 katalogowa 4473 PLN = 1050 EUR zarezerwuj kalkuluj +
  Dodatkowe informacje/uwagi: NA ZAMÓWIENIE GRUPOWE


  Podobne oferty  « Powrót do wyników wyszukiwaniaPrzejdź do strony głównejPrzewiń do góry strony