Menu strony

PRZED CAŁUN PRZEZ SZWAJCARIĘ

Symbol oferty: 152/2647
PRZED CAŁUN PRZEZ SZWAJCARIĘ
PRZED CAŁUN PRZEZ SZWAJCARIĘPRZED CAŁUN PRZEZ SZWAJCARIĘPRZED CAŁUN PRZEZ SZWAJCARIĘPRZED CAŁUN PRZEZ SZWAJCARIĘPRZED CAŁUN PRZEZ SZWAJCARIĘPRZED CAŁUN PRZEZ SZWAJCARIĘPRZED CAŁUN PRZEZ SZWAJCARIĘ

INFO O PIELGRZYMCE

PRZED CAŁUN PRZEZ SZWAJCARIĘ


Autokarem, 5 dni, bez nocnych przejazdów.

Na trasie: Maria Plain, Madonna Coronata, Oropa, Colle Don Bosco, Locarno, Turyn, Locarno, Einsideln

Pielgrzymka z okazji wystawienia Całunu Turyńskiego

Pielgrzymka na zamówienie dla grup, klubów, stowarzyszeń, wspólnot parafialnych.
Termin do ustalenia.


Polecamy co najmniej 1/2 roku przed planowanym terminem rozpocząc proces organizacyjny - polecamy się zapoznać z PROCEDURĄ ORGANIZACJI AVE

Propozycja pielgrzymki 5 dniowej na ekspozycję CAŁUNU w TURYNIE (wariant bez nocnych przejazdów) Na życzenie Parafii można skalkulować cenę na tańszą poprzez zamianę świadczeń noclegowych w
1 i/lub 5 dniu na nocne przejazdy)
Zamówienia mozna dokonywac ONLINE
lub wypełnić formularz znajdujący sie po klknieciu na II - gi niebieski klawisz ZAPISY ONLINE

MOTTO

Najświętsze członki, i wszystko ciało,
Okrutnie zbite na krzyżu wisiało.
Ach, ach, dla ciebie, człowiecze z boku Krew Jezusa ciecze.
Ostrą koroną skronie zranione,
Język zapiekły i usta spragnione.
Ach, ach, dla mojej swawoli Jezus umiera i boli.
Woła i kona, łzy z oczu leje,
Pod krzyżem Matka Bolesna truchleje,
Ach, ach, sprośne złości moje, Sprawiły te niepokoje.


PROGRAM

SW-04 - Włochy: Przed Całun przez Szwajcarię 5dni autobusem
( Kod: A-IT-4BNPgr-152 )


Program autorski AVE (E.Weintrit)

NA SZLAKU PIELGRZYMKOWYM BUDUJEMY WSPÓLNOTĘ POPRZEZ CODZIENNĄ EUCHARYSTIĘ

1 dzień
środa
POLSKA - EINSIEDELN

3.00 zbiórka, po inauguracyjnej mszy św. przejazd przez Księstwo Liechtenstein do szwajcarskiego sanktuarium maryjnego w Einsiedeln związanego z życiem św. Meinarda.

2 dzień
czwartek
EINSIEDELN - LOCARNO - TURYN

Śniadanie, msza św. w Bazylice NMP, modlitwa w Maryjnym Sanktuarium Madonna del Sasso - położonym na skale u stóp jez. Lugano w Locarno, przejazd do położonego nad rzeką Pad piemonckiej stolicy Turynu, w godzinach popołudniowych nawiedzenie Całunu w Katedrze Turyńskiej św. Jana Chrzciciela (wg rezerwacji), modlitwa przy grobie św. G.Frassatiego patrona młodzieży oraz św. Dominika Savio, ucznia Jana Bosko, kolacja, nocleg w okolicy.

3 dzień
Piątek
TURYN - COLLE DON BOSCO - OROPA

Śniadanie, msza św. w Bazylice Matki Bożej Wspomożenia Wiernych (relikwie św. Jana Bosco) w Valldocco, przejazd, wizyta w miejscach związanych z dzieciństwem i młodością św. Jana Bosko, kolacja i nocleg w Sanktuarium Czarnej Madonny MB Królowej Gór w Oropa k/Bieli msza św w Kaplicy MB.

4 dzień
sobota
OROPA - GARDA - M. CORONATA

Śniadanie, msza św. w Sanktuarium, przejazd w kierunku jez. Garda, spacer po Lazise (miasto św. Łazarza), nawiedzenie Sanktuarium MB Bolesnej w Spiazzi, kolacja, nocleg w okolicy.

5 dzień
niedziela
BRENERO MARIA PLAIN - POLSKA

Sniadanie, całodniowy przejazd do kraju, msza św. w okolicy Salzburga w sanktuarium Marialain kolacja (we własnym zakresie), powrot ok. 23.

BIURO ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIAN W PROGRAMIE

CENA ORIENTACYJNA

CENA: to wypadkowa ilości osób do wartości kosztów transportu, ubezpieczeń i kosztów oraz wartość noclegów z wyżywieniem, parkingów, opłat wjazdowych do miast, przewodnika - płatna w EURO (dla dobra uczestników którzy, mogą zakupić walutę w kantorze (AVE podając cenę w PLN zobligowane by było do przeliczeń walutowych wg.kursu bankowego)

NINIEJSZA SYMULACJA CENOWA JEST SKALKULOWANA dla odpowiedniej liczby uczestników GWARANTUJĄC 2 MIEJSCA GRATIS dla Zamawiającego + OBSŁUGA

CENA*: W zależności od ilości osób
Przy 40 - 44 os. - 599 PLN + 250 EURO
Przy 35 - 39os. - 699 PLN + 260 EURO
Przy 30 - 34 os. - 799 PLN + 270 EURO
Przy 25 - 29 os. - 899 PLN + 280 EURO
-Dopłata do pokoju 1-os. 50 EURO ( na Zamówienie najpóźnej przy wpłacie I-raty)

* Biuro zastrzega sobie możliwość zmiany ceny ze względu na zmienność kursów walutowych oraz cen paliw
** Biuro gwarantuje 2 pokoje 1-os. ( w cenie) dla Kapłana i Pilota grupy

WARUNKI PŁATNOŚCI

Po podpisaniu umowy prawnej o realizację pielgrzymki z Biurem AVE Zamawiający rozpoczyna nabór pielgrzymów.
Zapisy na pielgrzymkę Zamawiający powienien przyjmować na druku AVE formularz zgłoszeniowy- który jest jednocześnie pełnomocnictwem udzielanym Zamawiającemu przez uczestnika.

Na tym formularzu uczestnik podaje
- dane osobowe
- wybór pokoju
- potwierdzenie znajomości programu i warunków uczestnictwa
- udziela pełnomocnitwa Zamawiającemu

Zwyczajem Biura AVE jest podanie ceny uzależnionej od ilości osób - tak aby uczestnik poniósł jak najniższe koszty - im większa grupa tym tańsza cena.
Podając ofertę Biuro dokonuje symulacji cenowej.


Nabór i I rata jest dokonywana u Zamawiajacego (najlepiej na konto)
Kolejne raty należy wpłacić po zamknieciu listy czyli kiedy znana jest liczba pielgrzymów, wpłacane są bezpośrednio u Organizatora (bankowe konta firmowe AVE).

Przy grupach autokarowych podpisując umowę z Biurem Zamawiający zakłada wpłatę w wysokości ceny 1 osoby jako depozyt w końcowym rozliczeniu.

Przy grupach samolotowych zaliczka często jest narzucona przez linie lotnicze, które żądają depozytu bezzwrtonego za każde zarezerwowane miejsce w samolocie - stąd często na samym poczatku Zamawiajacy zakłada za określoną liczbę miejsc samolotowych zaliczkę - którą można do pewnej daty wycofać bezkosztowo bez ponoszenia strat finansowych.

Zamawiający dokonuje wpłaty na konto Biura AVE (wysyłając dowod wpłaty).

KONTA AVE

KONTA ZŁOTÓWKOWE

1. ALIOR BANK BIC: (swift): albpplpw
IBAN PL- 76 2490 1057 0000 9900 8428 8257

KONTA WALUTOWE

ALIOR BANK BIC: (swift): albpplpw
IBAN
USD PL - 23 2490 1057 0000 9901 8428 8257
EURO PL - 67 2490 1057 0000 9902 8428 8257

WARUNKI PŁATNOŚCI

I rata płatna do 48 godzin od podpisania umowy na podstawie faktury proforma. Zapisy trwają do .....

Zamknięcie listy uczestników - Biuro informuje uczestników o ostatecznej cenie zgodnej z ilością osób i obliguje do wpłaty całości.

Zamkniecie listy: data w której po podaniu listy uczestników przez Zamawiajacego Biuro podaje cenę.

W przypadku wzrostu ilości uczestników po zamknięciu listy wpływającej na obniżenie ceny pielgrzymki - Biuro dokonuje zwrotu nadwyżki w dniu wyjazdu przez Przedstawiciela Biura.

II rata: kwota złotówkowa płatna do (Biuro określa termin na programie)

III rata: kwota walutowa płatna na konto walutowe najpóżniej do ….

Do obowiązku Pielgrzyma i Zamawiajacego wynikającego z umowy, należy:
- dotrzymywanie terminów płatności
- przesłanie dowodu wpłaty z kodem imprezy celem weryfikacji poprawności przelewu

Przy pielgrzymkach z naboru grupowego Biuro albo wysyła zawiadominie na 21 dni przed pielgrzymką przypominające o miejscu i godzinie zbiórki oraz poradnik pielgrzyma.
Jednak najczęściej i to rozwiązanie polecamy Przedstawiciel Biura spotyka sie z grupą na specjalnie zorganizowanym zebraniu (termin nalezy ustalić z Biurem)

Zgodnie z ustawą o turystyce uczestnik ma prawo zrezygnować w każdym terminie przed realizacją pielgrzymki (w formie pisemnej), jednak musi być świadomy, iż jest to związane z potrąceniem tzw. kosztów rzeczywistych wraz opłata manipulacyjną (tak stanowi ustawa o usługach turystycznych z dnia 27.08.1997 roku)

ŚWIADCZENIA W CENIE

- transport komfortowym autobusem (lotnicze siedzenia, bar, video, WC)
- noclegi w Hotelach lub Domach Pielgrzyma w pokojach 2,3- os. (1-os. za dopłatą na miejscu - 50 Euro)
- śniadania, obiadokolacje
- ubezpieczenia KL i NNW w TU - Signal Iduna” do 10 000 Euro
- opieka duchowa Kapłana
- opieka pilota

CENA NIE OBEJMUJE

- kosztów wstępów
- podatku pobytowego i klimatycznego pobieranego przez obiekt noclegowy. Więcej:Cennik podatków pobytowych we Włoszech

POLECAMY

Polecamy zabrać około 30 Euro - koszty zwiedzania oraz 50 Euro, 100 CK na tzw. kieszonkowe

JESTEŚMY PO ABY WAM SŁUŻYĆ
BIURO AVE służy organizacja już 24 lata - 15 sierpnia 1991 rozpoczęła się nasza przygoda.
Polecamy zapoznać się z procedurą rezerwacji grupowych oraz INFO PIELGRZYM z poradnikiem pielgrzyma

PRZYWILEJE I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Przywilejem osoby Zamawiającej pielgrzymkę jest miejsce bezpłatne przy określonej liczbie uczestników.
Ilość miejsc gratis określa Zamawiający (standardowo Biuro podaje cene przy 2-óch osobach bezpłatnych) - zwiększenie liczby osób gratis jest możliwe ale wiąże się a automatyczną zmianą ceny.

Do obowiązków Zamawiającego należy nabór uczestników ( Biuro podaje wzór listy uczestników), określenie przydziału pokoi(liczba pokoi 1-os jest ograniczona stąd na zamówienie)wg wzotu tzw " rooming listy).
Obowiązkiem Zamawiającego jest wpłata kosztów na konto Organizatora AVE wg podanych warunków w umowie. Przy umowie zbiorowej wpłaty moga być tylko i wyłacznie zbiorowe przez Zamawiającego na konto Organizatora. Biuro zastrzega sobie przyjmowanie wpłat indywidualnych uczestników.
Obowiązkiem Zamawiającego jest dotrzymywanie warunków umowy o realizacje pielgrzymki oraz wpłata kosztów na konto Organizatora AVE wg podanych warunków w umowie.
Biuro zastrzega sobie przyjmowanie wpłat od indywidualnych uczestników ( prawnie uzasadnione umowa zbiorowa).

Atrakcje

Godziny wyjazdów

Punkty LoyaltySystem

  Zniżka przyznana w punktach: 2% od wartości transakcji

Terminy i ceny:

  termin dni typ oferty cena od osoby   REZERWACJA KALKULACJA CENY Schowek
  2017-12-07 - 2018-12-07
  (Czwartek - Piątek)
  5 katalogowa 1683 PLN = 395 EUR zarezerwuj kalkuluj +
  Dodatkowe informacje/uwagi: NA ZAMÓWIENIE GRUPOWE


  Podobne oferty  « Powrót do wyników wyszukiwaniaPrzejdź do strony głównejPrzewiń do góry strony