Menu strony

NAJPIĘKNIEJSZE SANKTUARIA WŁOCH

Symbol oferty: 49/2647
NAJPIĘKNIEJSZE SANKTUARIA WŁOCH
NAJPIĘKNIEJSZE SANKTUARIA WŁOCHNAJPIĘKNIEJSZE SANKTUARIA WŁOCHNAJPIĘKNIEJSZE SANKTUARIA WŁOCHNAJPIĘKNIEJSZE SANKTUARIA WŁOCHNAJPIĘKNIEJSZE SANKTUARIA WŁOCHNAJPIĘKNIEJSZE SANKTUARIA WŁOCHNAJPIĘKNIEJSZE SANKTUARIA WŁOCHNAJPIĘKNIEJSZE SANKTUARIA WŁOCHNAJPIĘKNIEJSZE SANKTUARIA WŁOCHNAJPIĘKNIEJSZE SANKTUARIA WŁOCHNAJPIĘKNIEJSZE SANKTUARIA WŁOCHNAJPIĘKNIEJSZE SANKTUARIA WŁOCHNAJPIĘKNIEJSZE SANKTUARIA WŁOCHNAJPIĘKNIEJSZE SANKTUARIA WŁOCHNAJPIĘKNIEJSZE SANKTUARIA WŁOCH

INFO O PIELGRZYMCE

SZLAKIEM APOSTOŁÓW I ŚWIĘTYCH - NAJPIĘKNIEJSZE SANKTUARIA WŁOCH

WŁOCHY
Autokarem, bez nocnych przejazdów.

Na trasie: Padwa - Siena - Rzym - Monte Casino - Asyż - Loreto - Wenecja

Pielgrzymka 9dniowa na zamówienie dla grup, klubów, stowarzyszeń, wspólnot parafialnych.
Termin do ustalenia

Polecamy co najmniej 1/2 roku przed planowanym terminem rozpocząc proces organizacyjny - polecamy się zapoznać z PROCEDURĄ ORGANIZACJI AVE

Zamówienia można dokonywać ONLINE
lub wypełnić formularz znajdujący sie po klknieciu na II - gi niebieski klawisz ZAPISY ONLINE

PROGRAM

AP-11 - Włochy: Najpiękniejsze sanktuaria Włoch 9dni autobusem
( Kod: A- IT-09-BNPgr-49 )


Program autorski AVE ( E.Weintrit)

NA SZLAKU PIELGRZYMKOWYM BUDUJEMY WSPÓLNOTĘ POPRZEZ CODZIENNĄ EUCHARYSTIĘ

1 dzień
sobota
POLSKA

05.00 Zbiórka, po mszy św. wyjazd w kierunku Włoch, kolacja (we własnym zakresie), nocleg.

2 dzień
niedziela PADWA - SIENA

Śniadanie, przejazd do Padwy (św. Antoni), msza św. w Bazylice św. Antoniego, przejazd do Sieny (św. Katarzyna) - spacer po średniowiecznym grodzie: Katedra, dom św. Katarzyny, kolacja, nocleg w okolicy.

3 dzień
poniedziałek RZYM

Śniadanie, przejazd do Rzymu (stolica śś Piotra i Pawła), nawiedzenie Katakumb św. Kaliksta oraz Bazyliki św. Pawła za murami, nawiedzenie Bazylik Patriarchalnych: Bazylika św. Jana oraz M.B.Większej, kolacja, nocleg w okolicy.

4 dzień
wtorek RZYM

Śniadanie, zwiedzanie Watykanu: muzeum, Bazylika św. Piotra, Katakumby św. Kaliksta,spacer po antycznej dzielnicy: Kapitol, Forum Romanum, Koloseum, kolacja, nocleg.

5 dzień
ŚRODA RZYM

Śniadanie, audiencja u Ojca Świętego na Watykanie, spacer po placach (fontanny) Rzymu, kolacja i nocleg w okolicy.

6 dzień
czwartek RZYM - MONTE CASINO - ASYŻ

Śniadanie, przejazd na Monte Cassino - msza św. w Opactwie Benedyktynów, modlitwa na polskim cmentarzu, przejazd do Asyżu (św. Franciszek), kolacja, nocleg.
7 dzień
piątek ASYŻ - LORETO

Śniadanie, msza św. w Bazylice M.B.Anielskiej, nawiedzenie miejsc zwiazanych ze Świętym: Bazylika św. Franciszka i św. Klary, po południu przejazd do Loreto (Sanktuarium Świętej Rodziny), nawiedzenie Sanktuarium św. Rodziny, kolacja, nocleg.

8 dzień
sobota LORETO - WENECJA

Śniadanie, msza św. w Bazylice NMP, przejazd do Wenecji (św. Marek), zwiedzanie około 5 godz. (ok. 15 Euro tramwaj wodny), kolacja, nocleg w okolicy.

9 dzień
niedziela
WENECJA - POLSKA

Śniadanie, całodniowy przejazd do kraju, powrót do Polski

BIURO ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIAN W PROGRAMIE

CENA ORIENTACYJNA

CENA: to wypadkowa ilości osób do wartości kosztów transportu, ubezpieczeń i kosztów oraz wartość noclegów z wyżywieniem, parkingów, opłat wjazdowych do miast, przewodnika - płatna w EURO (dla dobra uczestników którzy, mogą zakupić walutę w kantorze (AVE podając cenę w PLN zobligowane by było do przeliczeń walutowych wg.kursu bankowego)
NINIEJSZA SYMULACJA CENOWA JEST SKALKULOWANA dla odpowiedniej liczby uczestników GWARANTUJĄC 2 MIEJSCA GRATIS dla Zamawiającego + OBSŁUGA

CENA*: W zależności od ilości osób płatna w EURO
Przy 40 - 44 os. - 699 zł + 295 Euro
Przy 35 - 39 os. - 799 zł + 300 Euro
Przy 30 - 34 os. - 899 zł + 305 Euro

-Dopłata do pokoju 1-os. na Zamowienie najpóźniej przy wpłacie I-raty)

* Biuro zastrzega sobie możliwość zmiany ceny ze względu na zmienność kursów walutowych oraz cen paliw
** Biuro gwarantuje 2 pokoje 1-os. ( w cenie) dla Kapłana i Pilota grupy

WARUNKI PŁATNOŚCI

Po podpisaniu umowy prawnej o realizację pielgrzymki z Biurem AVE Zamawiający rozpoczyna nabór pielgrzymów.
Zapisy na pielgrzymkę Zamawiający powienien przyjmować na druku AVE formularz zgłoszeniowy- który jest jednocześnie pełnomocnictwem udzielanym Zamawiającemu przez uczestnika.

Na tym formularzu uczestnik podaje
- dane osobowe
- wybór pokoju
- potwierdzenie znajomości programu i warunków uczestnictwa
- udziela pełnomocnitwa Zamawiającemu

Zwyczajem Biura AVE jest podanie ceny uzależnionej od ilości osób - tak aby uczestnik poniósł jak najniższe koszty - im większa grupa tym tańsza cena.
Podając ofertę Biuro dokonuje symulacji cenowej.


Nabór i I rata jest dokonywana u Zamawiajacego (najlepiej na konto)
Kolejne raty należy wpłacić po zamknieciu listy czyli kiedy znana jest liczba pielgrzymów, wpłacane są bezpośrednio u Organizatora (bankowe konta firmowe AVE).

Przy grupach autokarowych podpisując umowę z Biurem Zamawiający zakłada wpłatę w wysokości ceny 1 osoby jako depozyt w końcowym rozliczeniu.

Przy grupach samolotowych zaliczka często jest narzucona przez linie lotnicze, które żądają depozytu bezzwrtonego za każde zarezerwowane miejsce w samolocie - stąd często na samym poczatku Zamawiajacy zakłada za określoną liczbę miejsc samolotowych zaliczkę - którą można do pewnej daty wycofać bezkosztowo bez ponoszenia strat finansowych.

Zamawiający dokonuje wpłaty na konto Biura AVE (wysyłając dowod wpłaty).

KONTA AVE

KONTA ZŁOTÓWKOWE

1. ALIOR BANK BIC: (swift): albpplpw
IBAN PL- 76 2490 1057 0000 9900 8428 8257

KONTA WALUTOWE

ALIOR BANK BIC: (swift): albpplpw
IBAN
USD PL - 23 2490 1057 0000 9901 8428 8257
EURO PL - 67 2490 1057 0000 9902 8428 8257

WARUNKI PŁATNOŚCI

I rata płatna do 48 godzin od podpisania umowy na podstawie faktury proforma. Zapisy trwają do .....

Zamknięcie listy uczestników - Biuro informuje uczestników o ostatecznej cenie zgodnej z ilością osób i obliguje do wpłaty całości.

Zamkniecie listy: data w której po podaniu listy uczestników przez Zamawiajacego Biuro podaje cenę.

W przypadku wzrostu ilości uczestników po zamknięciu listy wpływającej na obniżenie ceny pielgrzymki - Biuro dokonuje zwrotu nadwyżki w dniu wyjazdu przez Przedstawiciela Biura.

II rata: kwota złotówkowa płatna do (Biuro określa termin na programie)

III rata: kwota walutowa płatna na konto walutowe najpóżniej do ….

Do obowiązku Pielgrzyma i Zamawiajacego wynikającego z umowy, należy:
- dotrzymywanie terminów płatności
- przesłanie dowodu wpłaty z kodem imprezy celem weryfikacji poprawności przelewu

Przy pielgrzymkach z naboru grupowego Biuro albo wysyła zawiadominie na 21 dni przed pielgrzymką przypominające o miejscu i godzinie zbiórki oraz poradnik pielgrzyma.
Jednak najczęściej i to rozwiązanie polecamy Przedstawiciel Biura spotyka sie z grupą na specjalnie zorganizowanym zebraniu (termin nalezy ustalić z Biurem)

Zgodnie z ustawą o turystyce uczestnik ma prawo zrezygnować w każdym terminie przed realizacją pielgrzymki (w formie pisemnej), jednak musi być świadomy, iż jest to związane z potrąceniem tzw. kosztów rzeczywistych wraz opłata manipulacyjną (tak stanowi ustawa o usługach turystycznych z dnia 27.08.1997 roku)

ŚWIADCZENIA W CENIE

- transport autokarem komfortowym/bar, video/
- noclegi w Hotelach** w pok.2,3-os.
-śniadania, gorące kolacje
- ubezpieczenia KL, NNW
- opieka pilota&przewodnika

CENA NIE OBEJMUJE

- napoje w autokarze
- napoje w Restauracjach
- Koszty wstepów - ok. 60Euro:
- metro - ok. 5 Euro,
- słuchawki - ok. 5 Euro
- błogosławienstwa - 11 Euro
- prom w Wenecji - 15 Euro
- podatku pobytowego i klimatycznego pobieranego przez obiekt noclegowy. Więcej:Cennik podatków pobytowych we Włoszech

POLECAMY

Zabrać ok. 60 EURO na zwiedzanie oraz ok. 70 EURO, 200 CK tzw. kieszonkowego

UWAGI

- istnieje możliwość wykupienia dodatkowych ubezpieczeń: od kosztów rezygnacji (3.5% wartości imprezy)
- ceny wycieczek fakultatywnych, płatnych na miejscu, uzależnione są od liczby uczestników, podane są orientacyjnie i mogą ulec zmianom

PRZYWILEJE I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Przywilejem osoby Zamawiającej pielgrzymkę jest miejsce bezpłatne przy określonej liczbie uczestników.
Ilość miejsc gratis określa Zamawiający (standardowo Biuro podaje cene przy 2-óch osobach bezpłatnych) - zwiększenie liczby osób gratis jest możliwe ale wiąże się a automatyczną zmianą ceny.

Do obowiązków Zamawiającego należy nabór uczestników ( Biuro podaje wzór listy uczestników), określenie przydziału pokoi(liczba pokoi 1-os jest ograniczona stąd na zamówienie)wg wzotu tzw " rooming listy).
Obowiązkiem Zamawiającego jest wpłata kosztów na konto Organizatora AVE wg podanych warunków w umowie. Przy umowie zbiorowej wpłaty moga być tylko i wyłacznie zbiorowe przez Zamawiającego na konto Organizatora. Biuro zastrzega sobie przyjmowanie wpłat indywidualnych uczestników.
Obowiązkiem Zamawiającego jest dotrzymywanie warunków umowy o realizacje pielgrzymki oraz wpłata kosztów na konto Organizatora AVE wg podanych warunków w umowie.
Biuro zastrzega sobie przyjmowanie wpłat od indywidualnych uczestników ( prawnie uzasadnione umowa zbiorowa).

Atrakcje

Godziny wyjazdów

Punkty LoyaltySystem

  Zniżka przyznana w punktach: 2% od wartości transakcji

Terminy i ceny:

  termin dni typ oferty cena od osoby   REZERWACJA KALKULACJA CENY Schowek
  2017-12-07 - 2018-12-07
  (Czwartek - Piątek)
  9 katalogowa 1955 PLN = 459 EUR zarezerwuj kalkuluj +
  Dodatkowe informacje/uwagi: NA ZAMÓWIENIE GRUPOWE


  Podobne oferty  « Powrót do wyników wyszukiwaniaPrzejdź do strony głównejPrzewiń do góry strony