Menu strony

SACRUM WŁOCH

Symbol oferty: 611/2647
SACRUM WŁOCH
SACRUM WŁOCHSACRUM WŁOCHSACRUM WŁOCHSACRUM WŁOCHSACRUM WŁOCHSACRUM WŁOCHSACRUM WŁOCHSACRUM WŁOCHSACRUM WŁOCHSACRUM WŁOCHSACRUM WŁOCHSACRUM WŁOCHSACRUM WŁOCHSACRUM WŁOCHSACRUM WŁOCHSACRUM WŁOCH

INFORMACJE O PIELGRZYMCE

SZLAKIEM APOSTOŁÓW I ŚWIĘTYCH - DO GROBÓW ŚW. PIOTRA I ŚW. JANA PAWŁA II

WŁOCHY
Autokarem, z 1 nocnym przejazdem.

Na trasie: Padwa, Asyż, Rzym, Monte Cassino, Gargano, Monte San't Angelo, San Giovanni Rotondo, Lanciano, Manopello, Loreto, Wenecja

Pielgrzymka 10dniowa na zamówienie dla grup, klubów, stowarzyszeń, wspólnot parafialnych.
Termin do ustalenia

Polecamy co najmniej 1/2 roku przed planowanym terminem rozpocząc proces organizacyjny - polecamy się zapoznać z PROCEDURĄ ORGANIZACJI AVE

Zamówienia można dokonywać ONLINE
lub wypełnić formularz znajdujący sie po klknieciu na II - gi niebieski klawisz ZAPISY ONLINE

PROGRAM

AP-14 - Włochy: Sacrum Włoch 10dni autobusem
( Kod: A-IT-10-1NPgr-611 )


Program autorski AVE (E.Weintrit)

NA SZLAKU PIELGRZYMKOWYM BUDUJEMY WSPÓLNOTĘ POPRZEZ CODZIENNĄ EUCHARYSTIĘ


1 dzień
sobota
POLSKA

Zbiórka, po mszy św. wyjazd w kierunku Włoch, kolacja, nocleg

2 dzień
niedziela
PADWA- ASYŻ

Śniadanie, przejazd do Padwy (św. Antoni), msza św. w Bazylice, przejazd do Asyżu (św. Franciszek), nawiedzenie miejsc związanych ze Świętym: Bazylika św. Franciszka i św. Klary, kolacja, nocleg.

3 dzień
poniedziałek
ASYŻ - RZYM

Śniadanie, msza św. w Bazylice MB Anielskiej (Porzjuncula), przejazd do Rzymu (stolica Św. Piotra i Pawła), nawiedzenie Katakumb św. Kaliksta oraz Bazyliki św. Pawła za murami, kolacja, nocleg w okolicy

4 dzień
wtorek
RZYM

śniadanie, zwiedzanie Watykanu: muzeum, Bazylika św. Piotra, Katakumby św. Kaliksta, spacer po antycznej dzielnicy: Kapitol, Forum Romanum, Koloseum, kolacja, nocleg.

5 dzień
ŚRODA
RZYM

Śniadanie, audiencja u Ojca Świętego na Watykanie, nawiedzenie Bazylik Patriarchalnych: Bazylika św. Jana oraz M.B.Większej, spacer po placach (fontanny) Rzymu, nawiedzenie Bazyliki św. Pawła za murami, kolacja i nocleg w okolicy

6 dzień
czwartek
RZYM - MONTE CASINO - GARGANO

Śniadanie, przejazd na Monte Cassino - msza św. w Opactwie Benedyktynów, modlitwa na polskim cmentarzu, przejazd na półwysep Garagno, kolacja, nocleg

7 dzień
piątek
MONTE SAN ANGELO - SAN GIOVANNI ROTONDO (SGR
)
Śniadanie, msza św. w grocie objawień św. Michała Archanioła na Monte San Angelo, modlitwa przy grobie O. Pio w San Giovanni Rotondo, kolacja, nocleg

8 dzień
sobota
LANCIANO - MANOPELLO - LORETO

Śniadanie, msza św. w Sanktuarium Cudu Eucharystycznego w Lanciano, krótka wizyta w Manopello (cudowne oblicze Zmarwychstałego Chrystusa), przejazd do Loreto (Sanktuarium Świętej Rodziny), nawiedzenie Sanktuarium, kolacja, nocleg

9 dzień
niedziela
LORETO - WENECJA

Śniadanie, msza św. w Bazylice NMP, przejazd do Wenecji (św. Marek), zwiedzanie , kolacja (we własnym zakresie), nocny przejazd

10 dzień
poniedziałek

KAHLENBERG - POLSKA
powrót do Polski

B>BIURO ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIAN W PROGRAMIE

CENA ORIENTACYJNA

CENA: to wypadkowa ilości osób do wartości kosztów transportu, ubezpieczeń i kosztów oraz wartość noclegów z wyżywieniem, parkingów, opłat wjazdowych do miast, przewodnika - płatna w EURO (dla dobra uczestników którzy, mogą zakupić walutę w kantorze (AVE podając cenę w PLN zobligowane by było do przeliczeń walutowych wg.kursu bankowego)

NINIEJSZA SYMULACJA CENOWA JEST SKALKULOWANA dla odpowiedniej liczby uczestników GWARANTUJĄC 2 MIEJSCA GRATIS dla Zamawiającego + OBSŁUGA

CENA: uzależniona od ilości osób
35 - 39 os. - 499 Euro
30 - 34 os. - 549 Euro
25 - 29 os. - 599 Euro

Kwota walutowa płatna w EURO na konto walutowe AVE lub w przeliczeniu na złotówki - do ustalenia - na 30 dni przed pielgrzymką

-Dopłata do pokoju 1-os. 100EURO (na Zamówienie najpóźniej przy wpłacie I-raty)

* Biuro zastrzega sobie możliwość zmiany ceny ze względu na zmienność kursów walutowych oraz cen paliw
** Biuro gwarantuje 2 pokoje 1-os. ( w cenie) dla Kapłana i Pilota grupy

WARUNKI PŁATNOŚCI

Po podpisaniu umowy prawnej o realizację pielgrzymki z Biurem AVE Zamawiający rozpoczyna nabór pielgrzymów.
Zapisy na pielgrzymkę Zamawiający powienien przyjmować na druku AVE formularz zgłoszeniowy- który jest jednocześnie pełnomocnictwem udzielanym Zamawiającemu przez uczestnika.

Na tym formularzu uczestnik podaje
- dane osobowe
- wybór pokoju
- potwierdzenie znajomości programu i warunków uczestnictwa
- udziela pełnomocnitwa Zamawiającemu

Zwyczajem Biura AVE jest podanie ceny uzależnionej od ilości osób - tak aby uczestnik poniósł jak najniższe koszty - im większa grupa tym tańsza cena.
Podając ofertę Biuro dokonuje symulacji cenowej.


Nabór i I rata jest dokonywana u Zamawiajacego (najlepiej na konto)
Kolejne raty należy wpłacić po zamknieciu listy czyli kiedy znana jest liczba pielgrzymów, wpłacane są bezpośrednio u Organizatora (bankowe konta firmowe AVE).

Przy grupach autokarowych podpisując umowę z Biurem Zamawiający zakłada wpłatę w wysokości ceny 1 osoby jako depozyt w końcowym rozliczeniu.

Przy grupach samolotowych zaliczka często jest narzucona przez linie lotnicze, które żądają depozytu bezzwrtonego za każde zarezerwowane miejsce w samolocie - stąd często na samym poczatku Zamawiajacy zakłada za określoną liczbę miejsc samolotowych zaliczkę - którą można do pewnej daty wycofać bezkosztowo bez ponoszenia strat finansowych.

Zamawiający dokonuje wpłaty na konto Biura AVE (wysyłając dowod wpłaty).

konto Alior PLN PL-76 2490 1057 0000 9900 8428 8257
konto Alior EURO PL-67 2490 1057 0000 9902 8428 8257
konto Alior USD PL-23 2490 1057 0000 9901 8428 8257
BIC: albpplpw


WARUNKI PŁATNOŚCI

I rata płatna do 48 godzin od podpisania umowy na podstawie faktury proforma. Zapisy trwają do .....

Zamknięcie listy uczestników - Biuro informuje uczestników o ostatecznej cenie zgodnej z ilością osób i obliguje do wpłaty całości.

Zamkniecie listy: data w której po podaniu listy uczestników przez Zamawiajacego Biuro podaje cenę.

W przypadku wzrostu ilości uczestników po zamknięciu listy wpływającej na obniżenie ceny pielgrzymki - Biuro dokonuje zwrotu nadwyżki w dniu wyjazdu przez Przedstawiciela Biura.

II rata: kwota złotówkowa płatna do (Biuro określa termin na programie)

III rata: kwota walutowa płatna na konto walutowe najpóżniej do (Biuro określa termin na programie)

Do obowiązku Pielgrzyma i Zamawiajacego wynikającego z umowy, należy:
- dotrzymywanie terminów płatności
- przesłanie dowodu wpłaty z kodem imprezy celem weryfikacji poprawności przelewu

Przy pielgrzymkach z naboru grupowego Biuro wysyła zawiadominie na 21 dni przed pielgrzymką przypominające o miejscu i godzinie zbiórki oraz poradnik pielgrzyma.
Jednak najczęściej i to rozwiązanie polecamy Przedstawiciel Biura spotyka sie z grupą na specjalnie zorganizowanym zebraniu (termin nalezy ustalić z Biurem)

Zgodnie z ustawą o turystyce uczestnik ma prawo zrezygnować w każdym terminie przed realizacją pielgrzymki (w formie pisemnej), jednak musi być świadomy, iż jest to związane z potrąceniem tzw. kosztów rzeczywistych wraz opłata manipulacyjną (tak stanowi ustawa o usługach turystycznych z dnia 27.08.1997 roku)

ŚWIADCZENIA W CENIE

- transport komfortowym autokarem /bar, video/
- opłaty parkingowe
- opłaty wjazdowe do miast
- noclegi w Hotelach** / *** w pok. 2,3-os. (dopłata do pok 1 os.-100 EUR)
- śniadania, obiadokolacje
- ubezpieczenia KL, NNW w TU Signal Iduna
- opieka duchowa Kapłana
- opieka pilota&przewodnika
- Przewodnik po Muzeach Watykańskich

CENA NIE OBEJMUJE

- podatku pobytowego i klimatycznego pobieranego przez obiekt noclegowy. Więcej:Cennik podatków pobytowych we Włoszech

Dodatkowo płatne:
napoje w autokarze w zł, napoje w Restauracjach
koszty wstepów - muzeum watykańskie - 15 Euro, Katakumby - 8 Euro, Kopuła św.Piotra - 8 Euro, prom na Capri - 25 Euro, groty na Capri - 15 Euro, metro po Rzymie - ok. 5 Euro, słuchawki obligatoryjne w bazylikach w Rzymie- ok. 5 Euro, prom po Wenecji - 15 Euro, dowolnie koszt błogosławienstwa - 12 Euro

POLECAMY

Polecamy zabrać ok. 70 EURO na zwiedzanie oraz ok. 70 EURO , 100 CK tzw. kieszonkowego

PRZYWILEJE I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Przywilejem osoby Zamawiającej pielgrzymkę jest miejsce bezpłatne przy określonej liczbie uczestników.

Ilość miejsc gratis określa Zamawiający (standardowo Biuro podaje cene przy 2-óch osobach bezpłatnych) - zwiększenie liczby osób gratis jest możliwe ale wiąże się z automatyczną zmianą ceny.

Do obowiązków Zamawiającego należy nabór uczestników ( Biuro podaje wzór listy uczestników), określenie przydziału pokoi(liczba pokoi 1-os jest ograniczona stąd na zamówienie)wg wzoru tzw. "rooming listy".
Obowiązkiem Zamawiającego jest wpłata kosztów na konto Organizatora AVE wg podanych warunków w umowie. Przy umowie zbiorowej wpłaty mogą być tylko i wyłacznie zbiorowe przez Zamawiającego na konto Organizatora. Biuro zastrzega sobie przyjmowanie wpłat indywidualnych uczestników.

Obowiązkiem Zamawiającego jest dotrzymywanie warunków umowy o realizacje pielgrzymki oraz wpłata kosztów na konto Organizatora AVE wg podanych warunków w umowie.

Biuro zastrzega sobie przyjmowanie wpłat od indywidualnych uczestników (prawnie uzasadnione umową zbiorową).

Atrakcje

Godziny wyjazdów

Punkty LoyaltySystem

  Zniżka przyznana w punktach: 2% od wartości transakcji

Terminy i ceny:

  termin dni typ oferty cena od osoby   REZERWACJA KALKULACJA CENY Schowek
  2017-12-06 - 2018-12-06
  (środa - Czwartek)
  10 katalogowa 2126 PLN = 499 EUR zarezerwuj kalkuluj +
  Dodatkowe informacje/uwagi: NA ZAMÓWIENIE GRUPOWE


  Podobne oferty  « Powrót do wyników wyszukiwaniaPrzejdź do strony głównejPrzewiń do góry strony