Menu strony

ŚLADAMI ŚW. PAWŁA NA MALTĘ I SYCYLIĘ

Symbol oferty: 348/2647
ŚLADAMI ŚW. PAWŁA NA MALTĘ I SYCYLIĘ
ŚLADAMI ŚW. PAWŁA NA MALTĘ I SYCYLIĘŚLADAMI ŚW. PAWŁA NA MALTĘ I SYCYLIĘŚLADAMI ŚW. PAWŁA NA MALTĘ I SYCYLIĘŚLADAMI ŚW. PAWŁA NA MALTĘ I SYCYLIĘŚLADAMI ŚW. PAWŁA NA MALTĘ I SYCYLIĘŚLADAMI ŚW. PAWŁA NA MALTĘ I SYCYLIĘŚLADAMI ŚW. PAWŁA NA MALTĘ I SYCYLIĘŚLADAMI ŚW. PAWŁA NA MALTĘ I SYCYLIĘŚLADAMI ŚW. PAWŁA NA MALTĘ I SYCYLIĘŚLADAMI ŚW. PAWŁA NA MALTĘ I SYCYLIĘŚLADAMI ŚW. PAWŁA NA MALTĘ I SYCYLIĘŚLADAMI ŚW. PAWŁA NA MALTĘ I SYCYLIĘŚLADAMI ŚW. PAWŁA NA MALTĘ I SYCYLIĘŚLADAMI ŚW. PAWŁA NA MALTĘ I SYCYLIĘŚLADAMI ŚW. PAWŁA NA MALTĘ I SYCYLIĘŚLADAMI ŚW. PAWŁA NA MALTĘ I SYCYLIĘ

INFORMACJE O PIELGRZYMCE

SZLAKIEM APOSTOŁÓW I ŚWIĘTYCH

WŁOCHY - MALTA

Autokarem, z 1 nocnym przejazdem.

Na trasie: San Marino - Loreto - Lanciano - Płw. Gargano - San Giovanni Rotodno - Monte San't Angelo - Alberobolleo - Mesyna - Taormina - Etna - Katania - Pozallo - La Valetta - Rabat - Medina - Syrakuzy - Agrigento - Monte Pelegrino - Palermo - Monreale - Oropa - Pompeje - Neapol - Capri - Solfatara - Pozzuolla - Rzym

Pielgrzymka 15dniowa na zamówienie dla grup, klubów, stowarzyszeń, wspólnot parafialnych.
Termin do ustalenia

Polecamy co najmniej 1/2 roku przed planowanym terminem rozpocząc proces organizacyjny - polecamy się zapoznać z PROCEDURĄ ORGANIZACJI AVE

Zamówienia można dokonywać ONLINE
lub wypełnić formularz znajdujący sie po klknieciu na II - gi niebieski klawisz ZAPISY ONLINE

PROGRAM

AP-18 - Włochy, Malta: Śladami Pawła na Maltę i Sycylię 15 dni autobusem
( Kod: A-ITMAL-15-1NPgr-348 )


Program autorski AVE (E.Weintrit)

NA SZLAKU PIELGRZYMKOWYM BUDUJEMY WSPÓLNOTĘ POPRZEZ CODZIENNĄ EUCHARYSTIĘ


1 dzień
poniedziałek
POLSKA - WŁOCHY

Zbiórka, po mszy św. całodniowy przejazd w kierunku Włoch, kolacja (we własnym zakresie), nocleg

2 dzień
wtorek
SAN MARINO - LORETO

Śniadanie, krótka wizyta w San Marino, msza św. w Bazylice w Loreto (Sanktuarium Świętego Domku), modlitwa na polskim cmentarzu, kolacja i nocleg.

3 dzień
środa
LANCIANO - PŁW. GARGANO - SAN GIOVANNI ROTODNO

Śniadanie, przejazd do Lanciano (Cud Eucharystyczny) - msza św., przejazd na płw. Gargano do San Giovanni Rotondo (O.Pio), msza św. w kościele O.Kapucynów, kolacja, nocleg.

4 dzień
czwartek
MONTE SAN'T ANGELO - ALBEROBOLLEO - MESYNA

Śniadanie, krótka wizyta na Monte San Angelo i Alberobello (trulle), po południu przejazd
na Sycylię, kolacja i nocleg w okolicy Mesyny.

5 dzień
piątek
TAORMINA - ETNA - KATANIA - POZALLO - MALTA

Śniadanie, zwiedzanie Taorminy, krótka wizyta nad rzeką Alcantara, po południu przejazd widokowy na Etnę (wulkan), msza św. w Katedrze św. Agaty w Katanii, wieczorem przejazd do Pozzallo, przeprawa promowa na Maltę, kolacja i nocleg.

6 dzień
sobota
LA VALETTA

Śniadanie, zwiedzanie stolicy Malty - La Valetta, nawiedzenie miejsc zawiązanych z pobytem św. Pawła na Malcie (zatoka św. Pawła), odpoczynek nad morzem, kolacja i nocleg

7 dzień
niedziela
RABAT - MEDINA - SYRAKUZY

Śniadanie, grota św.Pawła w Rabat, katakumby, zwiedzanie Mediny, odpoczynek nad morzem, przeprawa promowa, kolacja i nocleg w okolicy Syrakuz

8 dzień
poniedziałek
SYRAKUZY - AGRIGENTO

Śniadanie, nawiedzenie Sanktuarium M.B.Płaczącej w Syrakuzach - msza św., zwiedzanie Katakumb św. Jana, zwiedzanie starego miasta, kolacja, nocleg w Agrigento

9 dzień
wtorek
AGRIGENTO - MONTE PELEGRINO - PALERMO

Śniadanie, zwiedzanie Agrigento, przejazd do Sanktuarium Santa Rosalia na Monte Pellegrino, kolacja i nocleg w okolicy Palermo.

10 dzień
środa
MONREALE - OROPA

Śniadanie, zwiedzanie Monreale, przejazd nad morze - wypoczynek, msza św. w Sanktuarium Czarnej Madonny, kolacja i nocleg w okolicy

11 dzień
czwartek
POMPEJE - NEAPOL

Śniadanie, całodniowy przejazd w kierunku Neapolu, wizyta w Pompejach (sanktuarium Różanca Świętego), kolacja, nocleg.

12 dzień
piątek
CAPRI - SOLFATARA - POZZUOLLA - NEAPOL

Śniadanie, wycieczka na Capri - odpoczynek nad morzem, wyprawa na Solfatarę (czynne wulkany) i do Pozzuolli (św. January), objazd po Neapolu, kolacja i nocleg.

13 dzień
sobota
RZYM

Śniadanie, przejazd do Rzymu, msza św. w Bazylice św.Pawła za murami, nawiedzenie miejsc związanych z św.Pawłem (katakumby, więzienie), kolacja, nocleg.

14 dzień
niedziela
RZYM

Śniadanie, spacer po Rzymie, modlitwa Anioł Pański z Ojcem Świętym na Watykanie, dalsze zwiedzanie Rzymu, kolacja (we własnym zakresie), nocny przejazd

15 dzień
poniedziałek
RZYM - POLSKA

Sniadanie (we własnym zakresie), powrót

BIURO ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIAN W PROGRAMIE

CENA ORIENTACYJNA

Cena to wypadkowa ilości osób do wartości kosztów transportu, ubezpieczeń i kosztów oraz wartość noclegów z wyżywieniem, parkingów, opłat wjazdowych do miast, przewodnika - płatna w EURO (dla dobra uczestników którzy, mogą zakupić walutę w kantorze (AVE podając cenę w PLN zobligowane by było do przeliczeń walutowych wg. kursu bankowego)

NINIEJSZA SYMULACJA CENOWA JEST SKALKULOWANA dla odpowiedniej liczby uczestników GWARANTUJĄC 2 MIEJSCA GRATIS dla Zamawiającego (od 25 osób w wzwyż, przy grupach 10- 25 os gwarantujemy 1 miejsce bezpłatne) + OBSŁUGA

CENA*: W zależności od ilości osób
-Dopłata do pokoju 1-os. w EURO ( na Zamówienie najpóźniej przy wpłacie I-raty)

* Biuro zastrzega sobie możliwość zmiany ceny ze względu na zmienność kursów walutowych oraz cen paliw
** Biuro gwarantuje 2 pokoje 1-os. ( w cenie) dla Kapłana i Pilota grupy

WARUNKI PŁATNOŚCI

Po podpisaniu umowy prawnej o realizację pielgrzymki z Biurem AVE Zamawiający rozpoczyna nabór pielgrzymów.
Zapisy na pielgrzymkę Zamawiający powienien przyjmować na druku AVE formularz zgłoszeniowy- który jest jednocześnie pełnomocnictwem udzielanym Zamawiającemu przez uczestnika.

Na tym formularzu uczestnik podaje
- dane osobowe
- wybór pokoju
- potwierdzenie znajomości programu i warunków uczestnictwa
- udziela pełnomocnitwa Zamawiającemu

Zwyczajem Biura AVE jest podanie ceny uzależnionej od ilości osób - tak aby uczestnik poniósł jak najniższe koszty - im większa grupa tym tańsza cena.
Podając ofertę Biuro dokonuje symulacji cenowej.


Nabór i I rata jest dokonywana u Zamawiajacego (najlepiej na konto)
Kolejne raty należy wpłacić po zamknieciu listy czyli kiedy znana jest liczba pielgrzymów, wpłacane są bezpośrednio u Organizatora (bankowe konta firmowe AVE).

Przy grupach autokarowych podpisując umowę z Biurem Zamawiający zakłada wpłatę w wysokości ceny 1 osoby jako depozyt w końcowym rozliczeniu.

Przy grupach samolotowych zaliczka często jest narzucona przez linie lotnicze, które żądają depozytu bezzwrtonego za każde zarezerwowane miejsce w samolocie - stąd często na samym poczatku Zamawiajacy zakłada za określoną liczbę miejsc samolotowych zaliczkę - którą można do pewnej daty wycofać bezkosztowo bez ponoszenia strat finansowych.

Zamawiający dokonuje wpłaty na konto Biura AVE (wysyłając dowod wpłaty).

KONTA AVE

KONTA ZŁOTÓWKOWE

1. ALIOR BANK BIC: (swift): albpplpw
IBAN PL- 76 2490 1057 0000 9900 8428 8257

KONTA WALUTOWE

ALIOR BANK BIC: (swift): albpplpw
IBAN
USD PL - 23 2490 1057 0000 9901 8428 8257
EURO PL - 67 2490 1057 0000 9902 8428 8257

WARUNKI PŁATNOŚCI

I rata płatna do 48 godzin od podpisania umowy na podstawie faktury proforma. Zapisy trwają do .....

Zamknięcie listy uczestników - Biuro informuje uczestników o ostatecznej cenie zgodnej z ilością osób i obliguje do wpłaty całości.

Zamkniecie listy: data w której po podaniu listy uczestników przez Zamawiajacego Biuro podaje cenę.

W przypadku wzrostu ilości uczestników po zamknięciu listy wpływającej na obniżenie ceny pielgrzymki - Biuro dokonuje zwrotu nadwyżki w dniu wyjazdu przez Przedstawiciela Biura.

II rata: kwota złotówkowa płatna do (Biuro określa termin na programie)

III rata: kwota walutowa płatna na konto walutowe najpóżniej do ….

Do obowiązku Pielgrzyma i Zamawiajacego wynikającego z umowy, należy:
- dotrzymywanie terminów płatności
- przesłanie dowodu wpłaty z kodem imprezy celem weryfikacji poprawności przelewu

Przy pielgrzymkach z naboru grupowego Biuro albo wysyła zawiadominie na 21 dni przed pielgrzymką przypominające o miejscu i godzinie zbiórki oraz poradnik pielgrzyma.
Jednak najczęściej i to rozwiązanie polecamy Przedstawiciel Biura spotyka sie z grupą na specjalnie zorganizowanym zebraniu (termin nalezy ustalić z Biurem)

Zgodnie z ustawą o turystyce uczestnik ma prawo zrezygnować w każdym terminie przed realizacją pielgrzymki (w formie pisemnej), jednak musi być świadomy, iż jest to związane z potrąceniem tzw. kosztów rzeczywistych wraz opłata manipulacyjną (tak stanowi ustawa o usługach turystycznych z dnia 27.08.1997 roku)

ŚWIADCZENIA W CENIE

- transport komfortowym autobusem /lotnicze siedzenia, bar, video/
- noclegi w Hotelach lub Domach Pielgrzyma w pokojach 2,3,4- os. (1-os za dopłatą na miejscu )
- śniadania, gorące kolacje
- ubezpieczenia KL i NW. Ubezpieczenie TU SIGNAL IDUNA (umolwa generalna obejmuąca choroby przewlekłe)): Koszty leczenia ( KL) do 10 000EURO ; Następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),bagaż
http://ave.turystyka.pl/page_polisy_zbiorowe.html
- opieka pilota i przewodnika
- przeprawa promowa na Maltę i na Sycylię


CENA NIE OBEJMUJE

- kosztów zwiedzania
- wydatków własnych, tzw. kieszonkoweGO
- podatku pobytowego i klimatycznego pobieranego przez obiekt noclegowy we Włoszech. Więcej:Cennik podatków pobytowych we Włoszech

UWAGI

- istnieje możliwość wykupienia dodatkowych ubezpieczeń: od kosztów rezygnacji (3.5% wartości imprezy)
- ceny wycieczek fakultatywnych, płatnych na miejscu, uzależnione są od liczby uczestników, podane są orientacyjnie i mogą ulec zmianom

PRZYWILEJE I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Przywilejem osoby Zamawiającej pielgrzymkę jest miejsce bezpłatne przy określonej liczbie uczestników.

Ilość miejsc gratis określa Zamawiający (standardowo Biuro podaje cene przy 2-óch osobach bezpłatnych) - zwiększenie liczby osób gratis jest możliwe ale wiąże się z automatyczną zmianą ceny.

Do obowiązków Zamawiającego należy nabór uczestników ( Biuro podaje wzór listy uczestników), określenie przydziału pokoi(liczba pokoi 1-os jest ograniczona stąd na zamówienie)wg wzoru tzw. "rooming listy".
Obowiązkiem Zamawiającego jest wpłata kosztów na konto Organizatora AVE wg podanych warunków w umowie. Przy umowie zbiorowej wpłaty mogą być tylko i wyłacznie zbiorowe przez Zamawiającego na konto Organizatora. Biuro zastrzega sobie przyjmowanie wpłat indywidualnych uczestników.

Obowiązkiem Zamawiającego jest dotrzymywanie warunków umowy o realizacje pielgrzymki oraz wpłata kosztów na konto Organizatora AVE wg podanych warunków w umowie.

Biuro zastrzega sobie przyjmowanie wpłat od indywidualnych uczestników (prawnie uzasadnione umową zbiorową).

Atrakcje

Godziny wyjazdów

Punkty LoyaltySystem

  Zniżka przyznana w punktach: 2% od wartości transakcji

Terminy i ceny:

  termin dni typ oferty cena od osoby   REZERWACJA KALKULACJA CENY Schowek
  2017-12-06 - 2018-12-06
  (środa - Czwartek)
  15 katalogowa 2168 PLN = 509 EUR zarezerwuj kalkuluj +
  Dodatkowe informacje/uwagi: NA ZAMOWIENIE GRUPOWE


  Podobne oferty  « Powrót do wyników wyszukiwaniaPrzejdź do strony głównejPrzewiń do góry strony