Menu strony

CYPR,IZRAEL,GRECJA,WŁOCHY - ZIEMIA ŚW. OCZYMA APOSTOŁÓW

Symbol oferty: 585/2647
CYPR,IZRAEL,GRECJA,WŁOCHY - ZIEMIA ŚW. OCZYMA APOSTOŁÓW
CYPR,IZRAEL,GRECJA,WŁOCHY - ZIEMIA ŚW. OCZYMA APOSTOŁÓWCYPR,IZRAEL,GRECJA,WŁOCHY - ZIEMIA ŚW. OCZYMA APOSTOŁÓWCYPR,IZRAEL,GRECJA,WŁOCHY - ZIEMIA ŚW. OCZYMA APOSTOŁÓWCYPR,IZRAEL,GRECJA,WŁOCHY - ZIEMIA ŚW. OCZYMA APOSTOŁÓWCYPR,IZRAEL,GRECJA,WŁOCHY - ZIEMIA ŚW. OCZYMA APOSTOŁÓWCYPR,IZRAEL,GRECJA,WŁOCHY - ZIEMIA ŚW. OCZYMA APOSTOŁÓWCYPR,IZRAEL,GRECJA,WŁOCHY - ZIEMIA ŚW. OCZYMA APOSTOŁÓWCYPR,IZRAEL,GRECJA,WŁOCHY - ZIEMIA ŚW. OCZYMA APOSTOŁÓWCYPR,IZRAEL,GRECJA,WŁOCHY - ZIEMIA ŚW. OCZYMA APOSTOŁÓWCYPR,IZRAEL,GRECJA,WŁOCHY - ZIEMIA ŚW. OCZYMA APOSTOŁÓWCYPR,IZRAEL,GRECJA,WŁOCHY - ZIEMIA ŚW. OCZYMA APOSTOŁÓWCYPR,IZRAEL,GRECJA,WŁOCHY - ZIEMIA ŚW. OCZYMA APOSTOŁÓWCYPR,IZRAEL,GRECJA,WŁOCHY - ZIEMIA ŚW. OCZYMA APOSTOŁÓWCYPR,IZRAEL,GRECJA,WŁOCHY - ZIEMIA ŚW. OCZYMA APOSTOŁÓWCYPR,IZRAEL,GRECJA,WŁOCHY - ZIEMIA ŚW. OCZYMA APOSTOŁÓWCYPR,IZRAEL,GRECJA,WŁOCHY - ZIEMIA ŚW. OCZYMA APOSTOŁÓW

INFORMACJE O PIELGRZYMCE

ŚLADAMI JEZUSA CHRYSTUSA I APOSTOŁÓW - ZIEMIA ŚWIĘTA OCZYMA APOSTOŁÓW

IZRAEL - CYPR Z KRÓTKĄ WIZYTĄ W GRECJI I WŁOSZECH
Promem i Autokarem, bez nocnych przejazdów.

Na trasie: Bari - Ateny - Pireus - Patmos - Rodos - Cypr - Hajfa - Karmel - Nazaret - Kana - Tyberiada - Tabga - G.Błogsławieństw - Bet Szean - Jerycho - Jerozolima - Betania - Wadi Quelt - Qumran - Masada - Ein Karin - Betlejem - Jerozolima - Yad Vashem - Jaffa - Cezara - Rodos - Tinos - Patras - Ancona - Loreto - San Marino

Pielgrzymka 19dniowa na zamówienie dla grup, klubów, stowarzyszeń, wspólnot parafialnych.
Termin do ustalenia

Polecamy co najmniej 1/2 roku przed planowanym terminem rozpocząc proces organizacyjny - polecamy się zapoznać z PROCEDURĄ ORGANIZACJI AVE

Zamówienia można dokonywać ONLINE
lub wypełnić formularz znajdujący sie po klknieciu na II - gi niebieski klawisz ZAPISY ONLINE

PROGRAM

AP22 / B-22 - Cypr,Izrael,Grecja,Włochy: Ziemia Św. oczyma Apostołów 19dni promem
( Kod: PA-CYIZR-19-2NPgr-585 )


Program autorski AVE ( E.Weintrit)

NA SZLAKU PIELGRZYMKOWYM BUDUJEMY WSPÓLNOTĘ POPRZEZ CODZIENNĄ EUCHARYSTIĘ

1 dzień
POLSKA

Zbiórka, po mszy św. wyjazd w kierunku Włoch, nocny przejazd

2 dzień
BARI

Śniadanie (we własnym zakresie), przejazd do Bari (św. Mikołaj), msza św. w Katedrze z XII w., zaokrętowanie na promie do Grecji, kolacja, nocleg w kabinach 4-os.

3 dzień
ATENY - PIREUS

śniadanie (we własnym zakresie), przejazd do Aten - stolicy Grecji, spacer po Place - starej dzielnicy miasta, Muzeum Archeologiczne, zaokrętowanie w porcie Pireus, kolacja, nocleg w kabinach 4-os.

4 dzień
PATMOS - RODOS - CYPR

śniadanie na promie, pobyt na Patmos: Klasztor św. Jana - Ewangelisty, grota objawień - miejsce powstania Apokalipsy, zwiedzanie wyspy rycerzy św. Jana - Rodos: Akropol, stare miasto wg planów Hippodamusa, Pałac Rycerzy św. Jana, kolacja na promie, przeprawa promowa na Cypr

5 dzień
CYPR

śniadanie, port Limassol, wycieczka do Paphos - miejsce nawrócenia się prokonsula Pawła Sergiusza, nawiedzenie miejsc związanych z pobytem św. Pawła (filar), kolacja i nocleg na promie.

6 dzień
HAJFA - KARMEL - NAZARET - KANA - TYBERIADA

Zaokrętowanie w Hajfie, śniadanie (lunch packet), przejście przez wzgórze Carmel (Eliasz) - Klasztor Stella Maris, przejazd do Nazaretu, Msza św. w Bazylice Zwiastowania, krótka wizyta w Kanie Galilejskiej, zakwaterowanie, nawiedzenie Kościoła św. Piotra, kolacja i nocleg w Tyberiadzie

7 dzień
TABGA - G.BŁOGSŁAWIEŃSTW

śniadanie, wycieczka do źródeł Jordanu - Banias, wizyta w Tabga (Cud Rozmnożenia Chleba), Góra Błogosławieństw, Kafarnaum - dom rodzinny św. Piotra - Msza św., przeprawa Łodzią Piotrową po Jez. Galilejskim, chrzest w rz. Jordan, kolacja, nocleg.

8 dzień
BET SZEAN - JERYCHO - JEROZOLIMA

śniadanie, przejazd na Górę Tabor - Msza św., zwiedzanie Bet Szean, przejazd przez Jerycho (9000 letnie ruiny miasta) do Jerozolimy: Góra Oliwna: Dominus Flevit, ogrody Getsemani, kolacja, nocleg.

9 dzień
BETANIA - WADI QUELT - QUMRAN - MASADA

śniadanie, przejazd do Betanii (Dom Łazarza) - Msza św., pustynia Judzka Wadi Quelt - Klasztor Koziba, krótki pobyt w Qumran (zwoje), kąpiel w M. Martwym, zwiedzanie Masady (twierdza), kolacja, nocleg.

10 dzień
EIN KARIN - BETLEJEM - JEROZOLIMA

śniadanie, wyjazd do Ein Karin (nawiedzenie św. Elżbiety)- kościół św. Jana Chrzciciela, przejazd do Betlejem - miejsce narodzenia Pańskiego, grota mleczna i Pole Pasterzy, wizyta w Emaus, postój przy sadzawce Siloe, kolacja, nocleg w Jerozolimie

11 dzień
JEROZOLIMA

śniadanie, zwiedzanie Jerozolimy: wzgórze Syjon: kościół św. Piotra -In Gallicantu”, Wieczernik (miejsce ustanowienia sakramentów), - Msza św. w Kościele obok, Bazylika Zaśnięcia NMP, po południu zwiedzanie żydowskiej dzielnicy Cardo: ściana płaczu, plac Świątyni, kolacja, nocleg.

12 dzień
JEROZOLIMA

Msza św. w Bazylice grobu Pańskiego, śniadanie, zwiedzanie starej Jerozolimy: od Bramy Lwów: Kościół św. Anny, Antonia, sadzawka Betseda, droga krzyżowa na Golgotę, grota Zmartwychwstania, kolacja, nocleg.

13 dzień
YAD VASHEM - JAFFA - CEZARA - CYPR

śniadanie, krótka wizyta w Yad Vashem (martyrologia Żydów), Msza św. Jaffie - dom św. Piotra, krótka wizyta w Cezarei Nadmorskiej: ruiny miasta Heroda, akwedukt, w drodze do Hajfy, krótka wizyta w fabryce diamentów, kolacja i nocleg na promie, zaokrętowanie, przeprawa promowa na Cypr.

14 dzień
CYPR

Śniadanie (lunch packet), wycieczka do Nikozji - stolicy Cypru, nawiedzenie Katedry św. Jana (grób św. Barnaby), muzeum bizantyjskich ikon (fakultatywnie), kolacja i nocleg na promie

15 dzień
RODOS

Śniadanie, pobyt na Rhodos, fakultatywnie wycieczka do Lindos (ok. 20 EUR), kolacja, nocleg na promie

16 dzień
TINOS - ATENY

Śniadanie, pobyt na wyspie Tinos - spacer do kościoła Matki Bożej, przybycie do Portu Pireus, przejazd do Aten - zwiedzanie, kolacja, nocleg

17 dzień
ATENY - PATRAS

Śniadanie, Msza św. w Katedrze św. Dionizego Areopagity, zwiedzanie Aten : Akropol, Areopag /mowa św. Pawła/, Stadion Olimpijski, przejazd przez Kanał Koryncki, krótka wizyta w Koryncie, przejazd do Patras (św. Andrzej), zaokrętowanie, kolacja i nocleg na promie w kabinach 4-os.

18 dzień
ANCONA - LORETO - SAN MARINO

śniadanie, przypłynięcie do Ancony , Msza św. w Loreto (Sanktuarium św. Rodziny), krótka wizyta w San Marino, kolacja (jednodaniowa), nocny przejazd

19 dzień
WELEHRAD - POLSKA

śniadanie (we własnym zakresie), Msza św. w Welehradzie (św. Cyryl i Metody), całodniowy przejazd do kraju.

BIURO ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIAN W PROGRAMIE

CENA ORIENTACYJNA

CENA: to wypadkowa ilości osób do wartości kosztów transportu, ubezpieczeń i kosztów oraz wartość noclegów z wyżywieniem, parkingów, opłat wjazdowych do miast, przewodnika - płatna w walucie (dla dobra uczestników którzy, mogą zakupić walutę w kantorze (AVE podając cenę w PLN zobligowane by było do przeliczeń walutowych wg.kursu bankowego)

SYMULACJA CENOWA JEST SKALKULOWANA dla odpowiedniej liczby uczestników GWARANTUJĄC 2 MIEJSCA GRATIS dla Zamawiającego + OBSŁUGA

CENA uzależniona od ilości osób

Kwota płatna na konto walutowe AVE na 30 dni przed pielgrzymką

* Biuro zastrzega sobie możliwość zmiany ceny ze względu na zmienność kursów walutowych oraz cen paliw
** Biuro gwarantuje 2 pokoje 1-os. (w cenie) dla Kapłana i Pilota grupy

WARUNKI PŁATNOŚCI

Po podpisaniu umowy prawnej o realizację pielgrzymki z Biurem AVE Zamawiający rozpoczyna nabór pielgrzymów.
Zapisy na pielgrzymkę Zamawiający powienien przyjmować na druku AVE formularz zgłoszeniowy- który jest jednocześnie pełnomocnictwem udzielanym Zamawiającemu przez uczestnika.

Na tym formularzu uczestnik podaje
- dane osobowe
- wybór pokoju
- potwierdzenie znajomości programu i warunków uczestnictwa
- udziela pełnomocnitwa Zamawiającemu

Zwyczajem Biura AVE jest podanie ceny uzależnionej od ilości osób - tak aby uczestnik poniósł jak najniższe koszty - im większa grupa tym tańsza cena.
Podając ofertę Biuro dokonuje symulacji cenowej.


Nabór i I rata jest dokonywana u Zamawiajacego (najlepiej na konto)
Kolejne raty należy wpłacić po zamknieciu listy czyli kiedy znana jest liczba pielgrzymów, wpłacane są bezpośrednio u Organizatora (bankowe konta firmowe AVE).

Przy grupach autokarowych podpisując umowę z Biurem Zamawiający zakłada wpłatę w wysokości ceny 1 osoby jako depozyt w końcowym rozliczeniu.

Przy grupach samolotowych zaliczka często jest narzucona przez linie lotnicze, które żądają depozytu bezzwrtonego za każde zarezerwowane miejsce w samolocie - stąd często na samym poczatku Zamawiajacy zakłada za określoną liczbę miejsc samolotowych zaliczkę - którą można do pewnej daty wycofać bezkosztowo bez ponoszenia strat finansowych.

Zamawiający dokonuje wpłaty na konto Biura AVE (wysyłając dowod wpłaty).

konto Alior PLN PL-76 2490 1057 0000 9900 8428 8257
konto Alior EURO PL-67 2490 1057 0000 9902 8428 8257
konto Alior USD PL-23 2490 1057 0000 9901 8428 8257
BIC: albpplpw


WARUNKI PŁATNOŚCI

I rata płatna do 48 godzin od podpisania umowy na podstawie faktury proforma. Zapisy trwają do .....

Zamknięcie listy uczestników - Biuro informuje uczestników o ostatecznej cenie zgodnej z ilością osób i obliguje do wpłaty całości.

Zamkniecie listy: data w której po podaniu listy uczestników przez Zamawiajacego Biuro podaje cenę.

W przypadku wzrostu ilości uczestników po zamknięciu listy wpływającej na obniżenie ceny pielgrzymki - Biuro dokonuje zwrotu nadwyżki w dniu wyjazdu przez Przedstawiciela Biura.

II rata: kwota złotówkowa płatna do (Biuro określa termin na programie)

III rata: kwota walutowa płatna na konto walutowe najpóżniej do (Biuro określa termin na programie)

Do obowiązku Pielgrzyma i Zamawiajacego wynikającego z umowy, należy:
- dotrzymywanie terminów płatności
- przesłanie dowodu wpłaty z kodem imprezy celem weryfikacji poprawności przelewu

Przy pielgrzymkach z naboru grupowego Biuro wysyła zawiadominie na 21 dni przed pielgrzymką przypominające o miejscu i godzinie zbiórki oraz poradnik pielgrzyma.
Jednak najczęściej i to rozwiązanie polecamy Przedstawiciel Biura spotyka sie z grupą na specjalnie zorganizowanym zebraniu (termin nalezy ustalić z Biurem)

Zgodnie z ustawą o turystyce uczestnik ma prawo zrezygnować w każdym terminie przed realizacją pielgrzymki (w formie pisemnej), jednak musi być świadomy, iż jest to związane z potrąceniem tzw. kosztów rzeczywistych wraz opłata manipulacyjną (tak stanowi ustawa o usługach turystycznych z dnia 27.08.1997 roku)

ŚWIADCZENIA W CENIE

- transport komfortowym autokarem /lotnicze siedzenia, bar, video/
- przeprawy promowe: Włochy - Grecja, Grecja - Izrael w kabinach 4-os.
- noclegi w Hotelach w pokojach 2,3-os.
- śniadania, gorące kolacje
- koszty zwiedzania na terytorium Izraela
- ubezpieczenia KL i NNW w T.U. SIGNAL IDUNA

CENA NIE OBEJMUJE

- podatku pobytowego i klimatycznego pobieranego przez obiekt noclegowy we Włoszech. Więcej:Cennik podatków pobytowych we Włoszech

PRZYWILEJE I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Przywilejem osoby Zamawiającej pielgrzymkę jest miejsce bezpłatne przy określonej liczbie uczestników.

Ilość miejsc gratis określa Zamawiający (standardowo Biuro podaje cene przy 2-óch osobach bezpłatnych) - zwiększenie liczby osób gratis jest możliwe ale wiąże się z automatyczną zmianą ceny.

Do obowiązków Zamawiającego należy nabór uczestników ( Biuro podaje wzór listy uczestników), określenie przydziału pokoi(liczba pokoi 1-os jest ograniczona stąd na zamówienie)wg wzoru tzw. "rooming listy".
Obowiązkiem Zamawiającego jest wpłata kosztów na konto Organizatora AVE wg podanych warunków w umowie. Przy umowie zbiorowej wpłaty mogą być tylko i wyłacznie zbiorowe przez Zamawiającego na konto Organizatora. Biuro zastrzega sobie przyjmowanie wpłat indywidualnych uczestników.

Obowiązkiem Zamawiającego jest dotrzymywanie warunków umowy o realizacje pielgrzymki oraz wpłata kosztów na konto Organizatora AVE wg podanych warunków w umowie.

Biuro zastrzega sobie przyjmowanie wpłat od indywidualnych uczestników (prawnie uzasadnione umową zbiorową).

Atrakcje

Godziny wyjazdów

Punkty LoyaltySystem

  Zniżka przyznana w punktach: 2% od wartości transakcji

Terminy i ceny:

  termin dni typ oferty cena od osoby   REZERWACJA KALKULACJA CENY Schowek
  2017-12-06 - 2018-12-06
  (środa - Czwartek)
  19 katalogowa 5550 PLN = 1500 USD zarezerwuj kalkuluj +
  Dodatkowe informacje/uwagi: NA ZAMÓWIENIE GRUPOWE


  Podobne oferty  « Powrót do wyników wyszukiwaniaPrzejdź do strony głównejPrzewiń do góry strony