Menu strony

Symbol oferty: 655/2647

INFORMACJE O PIELGRZYMCE

SZLAKIEM ŚWIĘTYCH - ŚLADAMI ŚW. ANTONIEGO

FRANCJA - PORTUGALIA - HISZPANIA - WŁOCHY
Autokarem, z 1 nocnym przejazdem.

Na trasie: Strasburg - Le Puy En Velay - Avignon - Carcassone - Lourdes - Coimbra - Batalha - Fatima - Aljustrel - Sintra - Cabo Da Roca - Lizbona - Toledo - Madryt - Saragossa - Montserrt - Barcelona - Barcelona - Cannes - Monaco - Padwa - Wenecja - Ołomuniec

Pielgrzymka 16dniowa na zamówienie dla grup, klubów, stowarzyszeń, wspólnot parafialnych.
Termin do ustalenia

Polecamy co najmniej 1/2 roku przed planowanym terminem rozpocząc proces organizacyjny - polecamy się zapoznać z PROCEDURĄ ORGANIZACJI AVE

Zamówienia można dokonywać ONLINE
lub wypełnić formularz znajdujący sie po klknieciu na II - gi niebieski klawisz ZAPISY ONLINE

PROGRAM

SW-49 - Francja,Portugalia,Hiszp.,Włochy: Śladami św. Antoniego 16dni autobusem
( Kod: A-ItFrHW-16-1NPgr-655 )


Program autorski AVE (E.Weintrit)

NA SZLAKU PIELGRZYMKOWYM BUDUJEMY WSPÓLNOTĘ POPRZEZ CODZIENNĄ EUCHARYSTIĘ


1 dzień
POLSKA

Zbiórka, po Mszy św. inauguracyjnej wyjazd w kierunku Niemiec, kolacja (we własnym zakresie), nocny przejazd.

2 dzień
STRASBURG

śniadanie (we własnym zakresie), zwiedzanie Stasbourga - Msza św. w gotyckiej Katedrze, spacer po dzielnicy La Petite France, kolacja, nocleg.

3 dzień
LE PUY EN VELAY - AVIGNON

śniadanie, przejazd do Le Puy en Velay (Sanktuarium Maryjne), msza św. w Bazylice Królowej Chrześcijan, przejazd na kolację i nocleg do Avignon (miasto papieży).

4 dzień
CARCASSONE - LOURDES

śniadanie, zwiedzanie średniowiecznego grodu , Msza św. w Katedrze Notre Dame, krótka wizyta w Carcassone (średniowieczny gród), przejazd do Lourdes (Sanktuarium Maryjne), kolacja, udział w procesji światła, nocleg.

5 dzień
LOURDES

Śniadanie; szlakiem św. Bernadety: dom rodzinny, ciemnica, nawiedzenie Sanktuarium: msza św. w Bazylice, droga krzyżowa, kolacja, udział w procesji światła, kolacja, nocny przejazd przez Hiszpanię w kierunku Portugalii.

6 dzień
COIMBRA - BATALHA - FATIMA

śniadanie (we własnym zakresie), przejazd do Coimbry - zwiedzanie miasta: Klasztor Świętego Krzyża, krótka wizyta w Batalha - Klasztor NMP (wotum dziękczynne), kolacja i nocleg w Fatimie (Sanktuarium Maryjne).

7 dzień
FATIMA - ALJUSTREL - FATIMA

śniadanie, msza św. w Kaplicy objawień, droga krzyżowa, wizyta w Aljustrel - wioska Łucji, Hiacynty i Franciszka,
modlitwa w Sanktuarium, kolacja, udział w procesji światła, nocleg.

8 dzień
FATIMA - SINTRA - CABO DA ROCA - LIZBONA

śniadanie, krótki postój w Sintrze, przejazd Cabo da Roca - najdalej wysuniętego na zachód przylądka Europy, zwiedzanie stolicy: Klasztor Hieronimitów, wieża Belem, zamek św. Jerzego, dzielnica Baixa, msza św. w kościele św. Antoniego (dom rodzinny Św. Antoniego), kolacja, nocleg.

9 dzień
TOLEDO - MADRYT

śniadanie, przejazd do Toledo - stara stolica Hiszpanii (miasto trzech kultur), kolacja, wieczorny spacer po mieście Plaza Mayor, nocleg w Madrycie

10 dzień
SARAGOSSA

śniadanie, msza św. w Katedrze Almudena, przejazd autokarem po mieście, przejazd do Zaragozy (Sanktuarium Maryjne), zwiedzanie stolicy Aragonii, kolacja i nocleg.

11 dzień
MONTSERRT - BARCELONA

Msza św. w Bazylice NMP, śniadanie, przejazd do Montserrat (Sanktuarium Maryjne) - modlitwa u stóp Królowej Katalonii w Opactwie Benedyktyńskim, przejazd do Barcelony - stolicy Katalonii - zwiedzanie autokarem, wzgórze Montjuic, gotycka starówka, kolacja, nocleg.

12 dzień
BARCELONA - CANNES

Msza św. w Kościele św.Jakuba, śniadanie, zwiedzanie Kościoła Sagrada Familia (działo A.Gaudiego), przejazd w kierunku Nicei, krótka wizyta w Cannes, kolacja i nocleg w okolicy.

13 dzień
MONACO - PADWA

śniadanie, spacer po Księstwie Monaco, przejazd do Padwy, zakwaterowanie, kolacja, nocleg.

14 dzień
PADWA

śniadanie, msza św. w Bazylice św. Antoniego, nawiedzenie miejsc związanych ze Świętym, zwiedzanie Padwy: Ratusz, Uniwersytet, Pratto de la Valle, kolacja, nocleg.

15 dzień
PADWA - WENECJA

śniadanie, zwiedzanie Wenecji (św. Marek): Bazylika św. Marka (grób), Plac św. Marka, Pałac Dożów, most Rialto, msza św. w kościele św. Łucji (relikwie), przejazd w kierunku Grazu, kolacja, nocleg

16 dzień
OŁOMUNIEC - POLSKA

śniadanie, przejazd w kierunku kraju, msza św. w na Svatej Horze k/ Ołomuńca (Sanktuarium Maryjne), powrót do Polski

BIURO ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIAN W PROGRAMIE

CENA ORIENTACYJNA

CENA: to wypadkowa ilości osób do wartości kosztów transportu, ubezpieczeń i kosztów oraz wartość noclegów z wyżywieniem, parkingów, opłat wjazdowych do miast, przewodnika - płatna w EURO (dla dobra uczestników którzy, mogą zakupić walutę w kantorze (AVE podając cenę w PLN zobligowane by było do przeliczeń walutowych wg.kursu bankowego)

NINIEJSZA SYMULACJA CENOWA JEST SKALKULOWANA dla odpowiedniej liczby uczestników GWARANTUJĄC 2 MIEJSCA GRATIS dla Zamawiającego + OBSŁUGA

CENA: uzależniona od ilości osób
grupa 20-30 os.: 869 EURO
grupa 30-39 os.: 839 EURO
grupa 40-44 os.: 799 EURO
grupa od 45 os.: 769 EURO

Kwota walutowa płatna w EURO na konto walutowe AVE na 30 dni przed pielgrzymką

-Dopłata do pokoju 1-os. - na Zamówienie najpóźniej przy wpłacie I-raty

* Biuro zastrzega sobie możliwość zmiany ceny ze względu na zmienność kursów walutowych oraz cen paliw
** Biuro gwarantuje 2 pokoje 1-os. (w cenie) dla Kapłana i Pilota grupy

WARUNKI PŁATNOŚCI

Po podpisaniu umowy prawnej o realizację pielgrzymki z Biurem AVE Zamawiający rozpoczyna nabór pielgrzymów.
Zapisy na pielgrzymkę Zamawiający powienien przyjmować na druku AVE formularz zgłoszeniowy- który jest jednocześnie pełnomocnictwem udzielanym Zamawiającemu przez uczestnika.

Na tym formularzu uczestnik podaje
- dane osobowe
- wybór pokoju
- potwierdzenie znajomości programu i warunków uczestnictwa
- udziela pełnomocnitwa Zamawiającemu

Zwyczajem Biura AVE jest podanie ceny uzależnionej od ilości osób - tak aby uczestnik poniósł jak najniższe koszty - im większa grupa tym tańsza cena.
Podając ofertę Biuro dokonuje symulacji cenowej.


Nabór i I rata jest dokonywana u Zamawiajacego (najlepiej na konto)
Kolejne raty należy wpłacić po zamknieciu listy czyli kiedy znana jest liczba pielgrzymów, wpłacane są bezpośrednio u Organizatora (bankowe konta firmowe AVE).

Przy grupach autokarowych podpisując umowę z Biurem Zamawiający zakłada wpłatę w wysokości ceny 1 osoby jako depozyt w końcowym rozliczeniu.

Przy grupach samolotowych zaliczka często jest narzucona przez linie lotnicze, które żądają depozytu bezzwrtonego za każde zarezerwowane miejsce w samolocie - stąd często na samym poczatku Zamawiajacy zakłada za określoną liczbę miejsc samolotowych zaliczkę - którą można do pewnej daty wycofać bezkosztowo bez ponoszenia strat finansowych.

Zamawiający dokonuje wpłaty na konto Biura AVE (wysyłając dowod wpłaty).

konto Alior PLN PL-76 2490 1057 0000 9900 8428 8257
konto Alior EURO PL-67 2490 1057 0000 9902 8428 8257
konto Alior USD PL-23 2490 1057 0000 9901 8428 8257
BIC: albpplpw


WARUNKI PŁATNOŚCI

I rata płatna do 48 godzin od podpisania umowy na podstawie faktury proforma. Zapisy trwają do .....

Zamknięcie listy uczestników - Biuro informuje uczestników o ostatecznej cenie zgodnej z ilością osób i obliguje do wpłaty całości.

Zamkniecie listy: data w której po podaniu listy uczestników przez Zamawiajacego Biuro podaje cenę.

W przypadku wzrostu ilości uczestników po zamknięciu listy wpływającej na obniżenie ceny pielgrzymki - Biuro dokonuje zwrotu nadwyżki w dniu wyjazdu przez Przedstawiciela Biura.

II rata: kwota złotówkowa płatna do (Biuro określa termin na programie)

III rata: kwota walutowa płatna na konto walutowe najpóżniej do (Biuro określa termin na programie)

Do obowiązku Pielgrzyma i Zamawiajacego wynikającego z umowy, należy:
- dotrzymywanie terminów płatności
- przesłanie dowodu wpłaty z kodem imprezy celem weryfikacji poprawności przelewu

Przy pielgrzymkach z naboru grupowego Biuro wysyła zawiadominie na 21 dni przed pielgrzymką przypominające o miejscu i godzinie zbiórki oraz poradnik pielgrzyma.
Jednak najczęściej i to rozwiązanie polecamy Przedstawiciel Biura spotyka sie z grupą na specjalnie zorganizowanym zebraniu (termin nalezy ustalić z Biurem)

Zgodnie z ustawą o turystyce uczestnik ma prawo zrezygnować w każdym terminie przed realizacją pielgrzymki (w formie pisemnej), jednak musi być świadomy, iż jest to związane z potrąceniem tzw. kosztów rzeczywistych wraz opłata manipulacyjną (tak stanowi ustawa o usługach turystycznych z dnia 27.08.1997 roku)

ŚWIADCZENIA W CENIE

- transport komfortowym autokarem /lotnicze siedzenia, bar, video/
- noclegi w Hotelach lub Domach Pielgrzyma w pokojach 2,3 - os.
- śniadania, gorące kolacje
- ubezpieczenia KL i NW w TU Signal Iduna
- opieka duchowa Kapłana
- opieka pilota i przewodników

CENA NIE OBEJMUJE

- podatku pobytowego i klimatycznego pobieranego przez obiekt noclegowy we Włoszech. Więcej:Cennik podatków pobytowych we Włoszech

POLECAMY

POLECAMY: zabrać około 100 EUR na zwiedzanie i tzw. kieszonkowe

PRZYWILEJE I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Przywilejem osoby Zamawiającej pielgrzymkę jest miejsce bezpłatne przy określonej liczbie uczestników.

Ilość miejsc gratis określa Zamawiający (standardowo Biuro podaje cene przy 2-óch osobach bezpłatnych) - zwiększenie liczby osób gratis jest możliwe ale wiąże się z automatyczną zmianą ceny.

Do obowiązków Zamawiającego należy nabór uczestników ( Biuro podaje wzór listy uczestników), określenie przydziału pokoi(liczba pokoi 1-os jest ograniczona stąd na zamówienie)wg wzoru tzw. "rooming listy".
Obowiązkiem Zamawiającego jest wpłata kosztów na konto Organizatora AVE wg podanych warunków w umowie. Przy umowie zbiorowej wpłaty mogą być tylko i wyłacznie zbiorowe przez Zamawiającego na konto Organizatora. Biuro zastrzega sobie przyjmowanie wpłat indywidualnych uczestników.

Obowiązkiem Zamawiającego jest dotrzymywanie warunków umowy o realizacje pielgrzymki oraz wpłata kosztów na konto Organizatora AVE wg podanych warunków w umowie.

Biuro zastrzega sobie przyjmowanie wpłat od indywidualnych uczestników (prawnie uzasadnione umową zbiorową).

Atrakcje

Godziny wyjazdów

Punkty LoyaltySystem

  Zniżka przyznana w punktach: 2% od wartości transakcji

Terminy i ceny:

    « Powrót do wyników wyszukiwaniaPrzejdź do strony głównejPrzewiń do góry strony