Menu strony

GRECJA: PRZEZ MACEDONIĘ, TESALIĘ I PELOPONEZ

Symbol oferty: 627/2647
GRECJA: PRZEZ MACEDONIĘ, TESALIĘ I PELOPONEZ
GRECJA: PRZEZ MACEDONIĘ, TESALIĘ I PELOPONEZGRECJA: PRZEZ MACEDONIĘ, TESALIĘ I PELOPONEZGRECJA: PRZEZ MACEDONIĘ, TESALIĘ I PELOPONEZGRECJA: PRZEZ MACEDONIĘ, TESALIĘ I PELOPONEZGRECJA: PRZEZ MACEDONIĘ, TESALIĘ I PELOPONEZGRECJA: PRZEZ MACEDONIĘ, TESALIĘ I PELOPONEZGRECJA: PRZEZ MACEDONIĘ, TESALIĘ I PELOPONEZGRECJA: PRZEZ MACEDONIĘ, TESALIĘ I PELOPONEZGRECJA: PRZEZ MACEDONIĘ, TESALIĘ I PELOPONEZGRECJA: PRZEZ MACEDONIĘ, TESALIĘ I PELOPONEZGRECJA: PRZEZ MACEDONIĘ, TESALIĘ I PELOPONEZGRECJA: PRZEZ MACEDONIĘ, TESALIĘ I PELOPONEZGRECJA: PRZEZ MACEDONIĘ, TESALIĘ I PELOPONEZGRECJA: PRZEZ MACEDONIĘ, TESALIĘ I PELOPONEZGRECJA: PRZEZ MACEDONIĘ, TESALIĘ I PELOPONEZGRECJA: PRZEZ MACEDONIĘ, TESALIĘ I PELOPONEZ

INFORMACJE O PIELGRZYMCE

SZLAKIEM APOSTOŁÓW I ŚWIĘTYCH

GRECJA Z WIZYTĄ WE WŁOSZECH
Autokarem, z 2 nocnymi przejazdami.

Na trasie: Serbia - Filippia - Kavala - Płw. Chalkidiki - Tesaloniki - Olimp - Kalambaka - Termopile - Ateny - Korynt - Mykeny - Tolo - Epidauros - Poros - Olimpia - Patras - Ancona - Loreto

Pielgrzymka 14dniowa na zamówienie dla grup, klubów, stowarzyszeń, wspólnot parafialnych.
Termin do ustalenia

Polecamy co najmniej 1/2 roku przed planowanym terminem rozpocząc proces organizacyjny - polecamy się zapoznać z PROCEDURĄ ORGANIZACJI AVE

Zamówienia można dokonywać ONLINE
lub wypełnić formularz znajdujący sie po klknieciu na II - gi niebieski klawisz ZAPISY ONLINE

PROGRAM

AP-28 - Grecja: Przez Macedonię, Tesalię i Peloponez 14dni autobusem,promem
( Kod: A-GR-14-2NPgr-627 )


Program autorski AVE (E.Weintrit)

NA SZLAKU PIELGRZYMKOWYM BUDUJEMY WSPÓLNOTĘ POPRZEZ CODZIENNĄ EUCHARYSTIĘ


1 dzień
POLSKA

Zbiórka, po mszy św. całodniowy przejazd do Serbii, nocny przejazd

2 dzień
SERBIA

Śniadanie, przejazd przez Serbię, Macedonię, kolacja, nocleg w Kumanova

3 dzień
FILIPPIA - KAVALA

Śniadanie, przejazd do Filippi (pozostałości starożytnego miasta) - ruiny więzienia św. Pawła, miejsce chrztu św. Lidii - msza św., krótki postój w Kavala (starożytne Neapolis), kolacja, nocleg na płw. Chalkidiki

4 dzień
PÓŁWYSEP CHALKIDIKI - TESALONIKI

Śniadanie, przejazd przez Macedonię do Grecji, odpoczynek nad morzem, po południu przejazd do Salonik: Bazylika Agia Sofia, Rotunda, Łuk Gale¬riu-sza, kolacja, nocleg w Katerini Paralia

5 dzień
OLIMP - KALAMBAKA

Śniadanie, Litohoros - panorama Olimpu, msza św. polowa, przejazd przez dolinę Ossy, zwiedzanie Klasztorów na szczytach Meteorów, wizyta w fabryce ikon, kolacja i nocleg w Kalambace

6 dzień
KALAMBAKA - TERMOPILE - ATENY

Śniadanie, przejazd przez Termopile (bitwa Spartan) - msza św. polowa, przejazd do Aten - stolicy Grecji, kolacja z muzyką grecką, nocleg.

7 dzień
ATENY

Śniadanie, msza św. w Katedrze św. Dionizego Areopagity; zwiedzanie Akropolu, Areopag i Agora; stadion olimpijski, spacer po Place - starej dzielnicy miasta, przejazd przez Kanał koryncki, kolacja, nocleg w Tolo

8 dzień
KORYNT - MYKENY

Śniadanie, krótka wizyta w Koryntu (pozostałości starożytnego miasta z czasów św. Pawła), zwiedzanie: Myken (starożytna twierdza i -Grób Agamemnona”), kolacja i nocleg w Tolo

9 dzień
TOLO

Śniadanie, odpoczynek nad M. Egejskim w Tolo, kolacja, nocleg

10 dzień
TOLO - EPIDAUROS - POROS

Śniadanie, zwiedzanie antycznego Sanktuarium Asklepiosa w Epidauros (wspaniale zachowany teatr, muzeum archeologiczne), transfer na wyspę Poros - czas wolny, kolacja i nocleg w Tolo

11 dzień
TOLO - OLIMPIA

Śniadanie, msza św. w kościele Naphlio (twierdza), przejazd do Olimpii (świątynia Zeusa i Hery) - miejsca narodzin starożytnych igrzysk olimpijskich, kolacja, nocleg

12 dzień
OLIMPIA - PATRAS

Śniadanie, modlitwa przy miejscu męczeńskiej śmierci Apostoła św. Andrzeja w Patras, msza św. w kościele katolickim, degustacja win -Achaja Clauss”, zaokrętowanie na promie, kolacja, nocleg kabinach 4-os.kolacja

13 dzień
PATRAS - ANCONA - LORETO

Śniadanie na promie, przypłynięcie do Ancony, msza św. w Loreto (Sanktuarium Świętej Rodziny), kolacja, nocny przejazd do kraju

14 dzień
POLSKA

Śniadanie (we własnym zakresie), całodniowy przejazd do Polski

BIURO ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIAN W PROGRAMIE

CENA ORIENTACYJNA

CENA: to wypadkowa ilości osób do wartości kosztów transportu, ubezpieczeń i kosztów oraz wartość noclegów z wyżywieniem, parkingów, opłat wjazdowych do miast, przewodnika - płatna w EURO (dla dobra uczestników którzy, mogą zakupić walutę w kantorze (AVE podając cenę w PLN zobligowane by było do przeliczeń walutowych wg.kursu bankowego)

NINIEJSZA SYMULACJA CENOWA JEST SKALKULOWANA dla odpowiedniej liczby uczestników GWARANTUJĄC 2 MIEJSCA GRATIS dla Zamawiającego + OBSŁUGA

CENA: uzależniona od ilości osób
Przy 40 - 44 os - 729 Euro
Przy 35 - 39 os - 759 Euro
Przy 30 - 34 os - 799 Euro

Kwota walutowa płatna w EURO na konto walutowe AVE na 30 dni przed pielgrzymką lub w PLN - do ustalenia

-Dopłata do pokoju 1-os. 120EURO (na Zamówienie najpóźniej przy wpłacie I-raty)

* Biuro zastrzega sobie możliwość zmiany ceny ze względu na zmienność kursów walutowych oraz cen paliw
** Biuro gwarantuje 2 pokoje 1-os. (w cenie) dla Kapłana i Pilota grupy

WARUNKI PŁATNOŚCI

Po podpisaniu umowy prawnej o realizację pielgrzymki z Biurem AVE Zamawiający rozpoczyna nabór pielgrzymów.
Zapisy na pielgrzymkę Zamawiający powienien przyjmować na druku AVE formularz zgłoszeniowy- który jest jednocześnie pełnomocnictwem udzielanym Zamawiającemu przez uczestnika.

Na tym formularzu uczestnik podaje
- dane osobowe
- wybór pokoju
- potwierdzenie znajomości programu i warunków uczestnictwa
- udziela pełnomocnitwa Zamawiającemu

Zwyczajem Biura AVE jest podanie ceny uzależnionej od ilości osób - tak aby uczestnik poniósł jak najniższe koszty - im większa grupa tym tańsza cena.
Podając ofertę Biuro dokonuje symulacji cenowej.


Nabór i I rata jest dokonywana u Zamawiajacego (najlepiej na konto)
Kolejne raty należy wpłacić po zamknieciu listy czyli kiedy znana jest liczba pielgrzymów, wpłacane są bezpośrednio u Organizatora (bankowe konta firmowe AVE).

Przy grupach autokarowych podpisując umowę z Biurem Zamawiający zakłada wpłatę w wysokości ceny 1 osoby jako depozyt w końcowym rozliczeniu.

Przy grupach samolotowych zaliczka często jest narzucona przez linie lotnicze, które żądają depozytu bezzwrtonego za każde zarezerwowane miejsce w samolocie - stąd często na samym poczatku Zamawiajacy zakłada za określoną liczbę miejsc samolotowych zaliczkę - którą można do pewnej daty wycofać bezkosztowo bez ponoszenia strat finansowych.

Zamawiający dokonuje wpłaty na konto Biura AVE (wysyłając dowod wpłaty).

konto Alior PLN PL-76 2490 1057 0000 9900 8428 8257
konto Alior EURO PL-67 2490 1057 0000 9902 8428 8257
konto Alior USD PL-23 2490 1057 0000 9901 8428 8257
BIC: albpplpw


WARUNKI PŁATNOŚCI

I rata płatna do 48 godzin od podpisania umowy na podstawie faktury proforma. Zapisy trwają do .....

Zamknięcie listy uczestników - Biuro informuje uczestników o ostatecznej cenie zgodnej z ilością osób i obliguje do wpłaty całości.

Zamkniecie listy: data w której po podaniu listy uczestników przez Zamawiajacego Biuro podaje cenę.

W przypadku wzrostu ilości uczestników po zamknięciu listy wpływającej na obniżenie ceny pielgrzymki - Biuro dokonuje zwrotu nadwyżki w dniu wyjazdu przez Przedstawiciela Biura.

II rata: kwota złotówkowa płatna do (Biuro określa termin na programie)

III rata: kwota walutowa płatna na konto walutowe najpóżniej do (Biuro określa termin na programie)

Do obowiązku Pielgrzyma i Zamawiajacego wynikającego z umowy, należy:
- dotrzymywanie terminów płatności
- przesłanie dowodu wpłaty z kodem imprezy celem weryfikacji poprawności przelewu

Przy pielgrzymkach z naboru grupowego Biuro wysyła zawiadominie na 21 dni przed pielgrzymką przypominające o miejscu i godzinie zbiórki oraz poradnik pielgrzyma.
Jednak najczęściej i to rozwiązanie polecamy Przedstawiciel Biura spotyka sie z grupą na specjalnie zorganizowanym zebraniu (termin nalezy ustalić z Biurem)

Zgodnie z ustawą o turystyce uczestnik ma prawo zrezygnować w każdym terminie przed realizacją pielgrzymki (w formie pisemnej), jednak musi być świadomy, iż jest to związane z potrąceniem tzw. kosztów rzeczywistych wraz opłata manipulacyjną (tak stanowi ustawa o usługach turystycznych z dnia 27.08.1997 roku)

ŚWIADCZENIA W CENIE

- transport komfortowym autokarem /bar, video;
- przeprawa promowa w kabinach 4-os.;
- noclegi w Hotelach w pok. 2,3 os. (pokój 1-os.- 120EUR);
- śniadania i gorące kolacje;
- ubezpieczenia KL i NNW;
- opieka pilota;
- Przewodnik: Akropol, muzea

CENA NIE OBEJMUJE

W cenę nie są wliczone koszty wstępów

POLECAMY

POLECAMY ZABRAĆ PISMO ŚWIĘTE - pragniemy wygospodarować czas na kręgi biblijne - studium słów Św. Pawła

Polecamy zabrać ok. 70 - 80 EURO na koszty zwiedzania oraz 100 EURO i 100CH na tzw. kieszonkowe

PRZYWILEJE I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Przywilejem osoby Zamawiającej pielgrzymkę jest miejsce bezpłatne przy określonej liczbie uczestników.

Ilość miejsc gratis określa Zamawiający (standardowo Biuro podaje cene przy 2-óch osobach bezpłatnych) - zwiększenie liczby osób gratis jest możliwe ale wiąże się z automatyczną zmianą ceny.

Do obowiązków Zamawiającego należy nabór uczestników ( Biuro podaje wzór listy uczestników), określenie przydziału pokoi(liczba pokoi 1-os jest ograniczona stąd na zamówienie)wg wzoru tzw. "rooming listy".
Obowiązkiem Zamawiającego jest wpłata kosztów na konto Organizatora AVE wg podanych warunków w umowie. Przy umowie zbiorowej wpłaty mogą być tylko i wyłacznie zbiorowe przez Zamawiającego na konto Organizatora. Biuro zastrzega sobie przyjmowanie wpłat indywidualnych uczestników.

Obowiązkiem Zamawiającego jest dotrzymywanie warunków umowy o realizacje pielgrzymki oraz wpłata kosztów na konto Organizatora AVE wg podanych warunków w umowie.

Biuro zastrzega sobie przyjmowanie wpłat od indywidualnych uczestników (prawnie uzasadnione umową zbiorową).

Atrakcje

Godziny wyjazdów

Punkty LoyaltySystem

  Zniżka przyznana w punktach: 2% od wartości transakcji

Terminy i ceny:

  termin dni typ oferty cena od osoby   REZERWACJA KALKULACJA CENY Schowek
  2017-12-06 - 2018-12-06
  (środa - Czwartek)
  14 katalogowa 3106 PLN = 729 EUR zarezerwuj kalkuluj +
  Dodatkowe informacje/uwagi: NA ZAMÓWIENIE GRUPOWE


  Podobne oferty  « Powrót do wyników wyszukiwaniaPrzejdź do strony głównejPrzewiń do góry strony