Menu strony

WŁOCHY,NIEMCY: WSZYSTKIE DROGI PROWADZĄ DO RZYMU

Symbol oferty: 622/2647
WŁOCHY,NIEMCY: WSZYSTKIE DROGI PROWADZĄ DO RZYMU
WŁOCHY,NIEMCY: WSZYSTKIE DROGI PROWADZĄ DO RZYMUWŁOCHY,NIEMCY: WSZYSTKIE DROGI PROWADZĄ DO RZYMUWŁOCHY,NIEMCY: WSZYSTKIE DROGI PROWADZĄ DO RZYMUWŁOCHY,NIEMCY: WSZYSTKIE DROGI PROWADZĄ DO RZYMUWŁOCHY,NIEMCY: WSZYSTKIE DROGI PROWADZĄ DO RZYMUWŁOCHY,NIEMCY: WSZYSTKIE DROGI PROWADZĄ DO RZYMUWŁOCHY,NIEMCY: WSZYSTKIE DROGI PROWADZĄ DO RZYMUWŁOCHY,NIEMCY: WSZYSTKIE DROGI PROWADZĄ DO RZYMUWŁOCHY,NIEMCY: WSZYSTKIE DROGI PROWADZĄ DO RZYMUWŁOCHY,NIEMCY: WSZYSTKIE DROGI PROWADZĄ DO RZYMUWŁOCHY,NIEMCY: WSZYSTKIE DROGI PROWADZĄ DO RZYMUWŁOCHY,NIEMCY: WSZYSTKIE DROGI PROWADZĄ DO RZYMUWŁOCHY,NIEMCY: WSZYSTKIE DROGI PROWADZĄ DO RZYMUWŁOCHY,NIEMCY: WSZYSTKIE DROGI PROWADZĄ DO RZYMUWŁOCHY,NIEMCY: WSZYSTKIE DROGI PROWADZĄ DO RZYMUWŁOCHY,NIEMCY: WSZYSTKIE DROGI PROWADZĄ DO RZYMU

INFORMACJE O PIELGRZYMCE

SZLAKIEM APOSTOŁÓW I ŚWIĘTYCH - WSZYSTKIE DROGI PROWADZĄ DO RZYMU - PIELGRZYMKA DO GROBÓW ŚW. PIOTRA I ŚW. JANA PAWŁA II

WŁOCHY Z KRÓTKĄ WIZYTA W CZECHACH I NIEMCZECH
Autokarem, z 1 nocnym przejazdem.

Na trasie: Cesky Krumlov - Passau - Melk - Altoeting - Madonna Coronata - Padwa - Casia - Asyż - Orvieto - Rzym - Rzym - Gaeta - Monte Casino - Bari - Monte San Angelo - San Giovanni Rotondo (SGR) - Lanciano - Manopello - Loreto - Wenecja

Pielgrzymka 11dniowa na zamówienie dla grup, klubów, stowarzyszeń, wspólnot parafialnych.
Termin do ustalenia

Polecamy co najmniej 1/2 roku przed planowanym terminem rozpocząc proces organizacyjny - polecamy się zapoznać z PROCEDURĄ ORGANIZACJI AVE

Zamówienia można dokonywać ONLINE
lub wypełnić formularz znajdujący sie po klknieciu na II - gi niebieski klawisz ZAPISY ONLINE

PROGRAM

AP-15 - Włochy: Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu 11dni autobusem
( Kod: A-IT-11-1NPgr-622 )


Program autorski AVE (E.Weintrit)

NA SZLAKU PIELGRZYMKOWYM BUDUJEMY WSPÓLNOTĘ POPRZEZ CODZIENNĄ EUCHARYSTIĘ


1 dzień
środa
POLSKA - CESKY KRUMLOV - PASSAU - MELK - ALTOETING

Zbiórka, po mszy św. wyjazd w kierunku Niemiec, krótki spacer po Ceskym Krumlovie, msza św w sanktuarium MB Bolesnej w Passau, krótka wizyta w miescie rodzinnym Papieża Benedykta XVI, kolacja, nocleg w Altoeting (Sanktuarium Maryjne)

2 dzień
czwartek
ALTOETING - MADONNA CORONATA - PADWA

Msza św. w Kaplicy Łaski w Altoeting, śniadanie, przejazd do Włoch, nawiedzenie Sanktuarium MB Bolesnej w Spiazzi, kolacja, nocleg w okolicach Włoch

3 dzień
piatek
PADWA- CASIA - ASYŻ

Śniadanie, msza św. w Bazylice św. Antoniego w Padwie, przejazd do Cascii (św. Rita) - nawiedzenie miejsc zwiazanych ze Świetą: Rocarapena, Bazylika, kolacja, nocleg w okolicy Asyżu

4 dzień
sobota
ASYŻ - ORVIETO - RZYM

Śniadanie, przyjazd do Asyżu (św. Franciszek), nawiedzenie miejsc związanych ze Świętym: Bazylika św. Franciszka i św. Klary, przejazd do Sanktuarium Cudu Eucharystycznego w Orvieto, przejazd do Rzymu (stolica Św.Piotra i Pawła), kolacja, nocleg w okolicy

5 dzień
niedziela
RZYM

Śniadanie, msza św. w Katakumbach św. Kaliksta, nawiedzenie Bazyliki św. Pawła za murami, przejście na modlitwę ANIOŁ PAŃSKI, po południu spacer po placach (fontanny) Rzymu, kolacja, nocleg w okolicy

6 dzień
poniedziałek
RZYM

śniadanie, msza św. przy grobie Św. Jana Pawła II, zwiedzanie Watykanu: Bazylika św. Piotra, nawiedzenie Bazylik Patriarchalnych: Bazylika św. Jana oraz M.B.Większej, kolacja, nocleg

7 dzień
wtorek
RZYM - GAETA - MONTE CASINO - BARI

śniadanie, modlitwa w Sanktuarium Podwyższenia Krzyża św. w Gaeta przejazd na Monte Cassino - msza św. w Opactwie Benedyktynów, modlitwa na polskim cmentarzu, przejazd do Bari (miasto św. Mikołaja) - spacer po starówce, kolacja, nocleg

8 dzień
środa
BARI - MONTE SAN ANGELO - SAN GIOVANNI ROTONDO (SGR)

Śniadanie, msza św. w krypcie przy grobie św. Mikołaja, przejazd przez Manfrednonie (Siponte) do Monte San Angelo, modlitwa w Grocie Objawień św. Michała Archanioła, przejazd do San Giovanni Rotondo, kolacja, nocleg

9 dzień
czwartek
SAN GIOVANNI ROTONDO (SGR) - LANCIANO - MANOPELLO

Śniadanie, msza sw. w Sanktuarium SM Della Grazie, nawiedzenie miejsc związanych ze św. O.Pio, msza św. w Sanktuarium Cudu Eucharystycznego w Lanciano, krótka wizyta w Manopello (cudowne oblicze Zmarwychstałego Chrystusa), kolacja, nocleg w okolicy

10 dzień
piątek
LORETO - WENECJA

Śniadanie, msza św. w Bazylice NMP, przejazd do Wenecji (św. Marek), zwiedzanie 9 godz, kolacja (we własnym zakresie), nocny przejazd do kraju

11 dzień
sobota

POLSKA
powrót do Polski

BIURO ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIAN W PROGRAMIE

CENA ORIENTACYJNA

CENA: to wypadkowa ilości osób do wartości kosztów transportu, ubezpieczeń i kosztów oraz wartość noclegów z wyżywieniem, parkingów, opłat wjazdowych do miast, przewodnika - płatna w EURO (dla dobra uczestników którzy, mogą zakupić walutę w kantorze (AVE podając cenę w PLN zobligowane by było do przeliczeń walutowych wg.kursu bankowego)

NINIEJSZA SYMULACJA CENOWA JEST SKALKULOWANA dla odpowiedniej liczby uczestników GWARANTUJĄC 2 MIEJSCA GRATIS dla Zamawiającego + OBSŁUGA

CENA: uzależniona od ilości osób
40 os i więcej - 549 Euro
35 - 39 os. - 579 Euro
30 - 34 os. - 619 Euro
25 - 29 os. - 649 Euro

Kwota walutowa płatna w EURO na konto walutowe AVE na 30 dni przed pielgrzymką

-Dopłata do pokoju 1-os. 140EURO (na Zamówienie najpóźniej przy wpłacie I-raty)

* Biuro zastrzega sobie możliwość zmiany ceny ze względu na zmienność kursów walutowych oraz cen paliw
** Biuro gwarantuje 2 pokoje 1-os. (w cenie) dla Kapłana i Pilota grupy

WARUNKI PŁATNOŚCI

Po podpisaniu umowy prawnej o realizację pielgrzymki z Biurem AVE Zamawiający rozpoczyna nabór pielgrzymów.
Zapisy na pielgrzymkę Zamawiający powienien przyjmować na druku AVE formularz zgłoszeniowy- który jest jednocześnie pełnomocnictwem udzielanym Zamawiającemu przez uczestnika.

Na tym formularzu uczestnik podaje
- dane osobowe
- wybór pokoju
- potwierdzenie znajomości programu i warunków uczestnictwa
- udziela pełnomocnitwa Zamawiającemu

Zwyczajem Biura AVE jest podanie ceny uzależnionej od ilości osób - tak aby uczestnik poniósł jak najniższe koszty - im większa grupa tym tańsza cena.
Podając ofertę Biuro dokonuje symulacji cenowej.


Nabór i I rata jest dokonywana u Zamawiajacego (najlepiej na konto)
Kolejne raty należy wpłacić po zamknieciu listy czyli kiedy znana jest liczba pielgrzymów, wpłacane są bezpośrednio u Organizatora (bankowe konta firmowe AVE).

Przy grupach autokarowych podpisując umowę z Biurem Zamawiający zakłada wpłatę w wysokości ceny 1 osoby jako depozyt w końcowym rozliczeniu.

Przy grupach samolotowych zaliczka często jest narzucona przez linie lotnicze, które żądają depozytu bezzwrtonego za każde zarezerwowane miejsce w samolocie - stąd często na samym poczatku Zamawiajacy zakłada za określoną liczbę miejsc samolotowych zaliczkę - którą można do pewnej daty wycofać bezkosztowo bez ponoszenia strat finansowych.

Zamawiający dokonuje wpłaty na konto Biura AVE (wysyłając dowod wpłaty).

konto Alior PLN PL-76 2490 1057 0000 9900 8428 8257
konto Alior EURO PL-67 2490 1057 0000 9902 8428 8257
konto Alior USD PL-23 2490 1057 0000 9901 8428 8257
BIC: albpplpw


WARUNKI PŁATNOŚCI

I rata płatna do 48 godzin od podpisania umowy na podstawie faktury proforma. Zapisy trwają do .....

Zamknięcie listy uczestników - Biuro informuje uczestników o ostatecznej cenie zgodnej z ilością osób i obliguje do wpłaty całości.

Zamkniecie listy: data w której po podaniu listy uczestników przez Zamawiajacego Biuro podaje cenę.

W przypadku wzrostu ilości uczestników po zamknięciu listy wpływającej na obniżenie ceny pielgrzymki - Biuro dokonuje zwrotu nadwyżki w dniu wyjazdu przez Przedstawiciela Biura.

II rata: kwota złotówkowa płatna do (Biuro określa termin na programie)

III rata: kwota walutowa płatna na konto walutowe najpóżniej do (Biuro określa termin na programie)

Do obowiązku Pielgrzyma i Zamawiajacego wynikającego z umowy, należy:
- dotrzymywanie terminów płatności
- przesłanie dowodu wpłaty z kodem imprezy celem weryfikacji poprawności przelewu

Przy pielgrzymkach z naboru grupowego Biuro wysyła zawiadominie na 21 dni przed pielgrzymką przypominające o miejscu i godzinie zbiórki oraz poradnik pielgrzyma.
Jednak najczęściej i to rozwiązanie polecamy Przedstawiciel Biura spotyka sie z grupą na specjalnie zorganizowanym zebraniu (termin nalezy ustalić z Biurem)

Zgodnie z ustawą o turystyce uczestnik ma prawo zrezygnować w każdym terminie przed realizacją pielgrzymki (w formie pisemnej), jednak musi być świadomy, iż jest to związane z potrąceniem tzw. kosztów rzeczywistych wraz opłata manipulacyjną (tak stanowi ustawa o usługach turystycznych z dnia 27.08.1997 roku)

ŚWIADCZENIA W CENIE

- transport autokarem komfortowym /bar, video/
- opłaty parkingowe
- opłaty wjazdowe do miast
- noclegi w Hotelach **/*** w pok 2,3 - os. (dopłata do pok. 1os.-140 EUR)
- śniadania, obiadokolacje
- ubezpieczenie KL, NNW w TU -Signal Iduna”
- opieka duchowa Kapłana
- opieka pilota&przewodnika

CENA NIE OBEJMUJE

- podatku pobytowego i klimatycznego pobieranego przez obiekt noclegowy we Włoszech. Więcej:Cennik podatków pobytowych we Włoszech

Dodatkowo płatne:
- napoje w autokarze w zł,
- napoje w Restauracjach
- koszty wstepów: Muzeum Watykańskie - 15 Euro, Katakumby - 6 Euro, Kopuła św. Piotra - 8 Euro, prom na Capri - 25 Euro, groty na Capri - 15 Euro, metro po Rzymie - ok. 5 Euro, słuchawki obligatoryjne w bazylikach w Rzymie- ok. 5 Euro, prom po Wenecji - 13 Euro, koszt błogosławienstwa - 11 Euro

POLECAMY

Polecamy zabrać ok. 70 EURO na zwiedzanie oraz ok. 80 EURO , 200 CK tzw. kieszonkowego

PRZYWILEJE I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Przywilejem osoby Zamawiającej pielgrzymkę jest miejsce bezpłatne przy określonej liczbie uczestników.

Ilość miejsc gratis określa Zamawiający (standardowo Biuro podaje cene przy 2-óch osobach bezpłatnych) - zwiększenie liczby osób gratis jest możliwe ale wiąże się z automatyczną zmianą ceny.

Do obowiązków Zamawiającego należy nabór uczestników ( Biuro podaje wzór listy uczestników), określenie przydziału pokoi(liczba pokoi 1-os jest ograniczona stąd na zamówienie)wg wzoru tzw. "rooming listy".
Obowiązkiem Zamawiającego jest wpłata kosztów na konto Organizatora AVE wg podanych warunków w umowie. Przy umowie zbiorowej wpłaty mogą być tylko i wyłacznie zbiorowe przez Zamawiającego na konto Organizatora. Biuro zastrzega sobie przyjmowanie wpłat indywidualnych uczestników.

Obowiązkiem Zamawiającego jest dotrzymywanie warunków umowy o realizacje pielgrzymki oraz wpłata kosztów na konto Organizatora AVE wg podanych warunków w umowie.

Biuro zastrzega sobie przyjmowanie wpłat od indywidualnych uczestników (prawnie uzasadnione umową zbiorową).

Atrakcje

Godziny wyjazdów

Punkty LoyaltySystem

  Zniżka przyznana w punktach: 2% od wartości transakcji

Terminy i ceny:

  termin dni typ oferty cena od osoby   REZERWACJA KALKULACJA CENY Schowek
  2017-12-06 - 2018-12-06
  (środa - Czwartek)
  11 katalogowa 2339 PLN = 549 EUR zarezerwuj kalkuluj +
  Dodatkowe informacje/uwagi: NA ZAMÓWIENIE GRUPOWE


  Podobne oferty  « Powrót do wyników wyszukiwaniaPrzejdź do strony głównejPrzewiń do góry strony