Menu strony

Ruch wizowy dla Polaków

Ruch wizowy dla obywateli RP

  • ARMENIA: ruch wizowy dwustronny. Wizy wydaje Ambasada Republiki Armenii w Warszawie
  • AZERBEJDŻAN: ruch wizowy dwustronny. Wizy wydaje Ambasada Azerbejdżanu w Warszawie
  • BIAŁORUŚ: ruch wizowy dwustronny. Wizy wydaje Konsulat Ambasady Białorusi w Warszawie
  • KAZACHSTAN: ruch wizowy dwustronny. Wizy wydaje Ambasada Republiki Kazachstanu w Warszawie.
  • ROSJA: ruch wizowy dwustronny. Wizy wydaje Konsulat Ambasady Federacji Rosyjskiej w Warszawie.
  • TADŻYKISTAN: ruch wizowy dwustronny. Najbliższe placówki konsularne: Wiedeń, Moskwa, Mińsk.
  • TURKMENISTAN: ruch wizowy dwustronny. Najbliższe placówki konsularne: Wiedeń, Moskwa, Kijów.
  • UZBEKISTAN: ruch wizowy dwustronny. Wizy wydaje Ambasada Republiki Uzbekistanu w Warszawie.