Menu strony

Wizy białoruskie

Wizy Białoruskie
DLA OBYWATELI RP

1. Dni przyjmowania dokumentów wizowych w konsulacie białoruskim: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 08:00 - 12:00
Odbiór wiz w konsulacie odbywa się po godzinie 15:00

2. Czas oczekiwania na wizę

 • tryb normalny 5 dni
 • tryb ekspresowy 1- 4 dni

3. Dokumenty potrzebne do uzyskania wizy

 • paszport
 • wypełniona ankieta wizowa
 • 1 zdjęcie
 • opłata konsularna
 • polisa ubezpieczeniowa (specjalny odcinek dla konsulatu)
 • w przypadku wiz rocznych prywatnych notarialna prośba obywatela Białorusi o wydanie wizy wielokrotnej rocznej obywatelowi RP z dołączoną kserokopią paszportu i dowodu osobistego (strony z danymi osobowymi i numerami dokumentów)
 • w przypadku wiz służbowych dłuższych niż 3 miesięczne zaproszenie z firmy białoruskiej na pobranym z MID-u Białorusi wniosku. Czas oczekiwania 10 dni

4. Rodzaje wiz:

 • turystyczna
 • prywatna
 • służbowa
 • tranzytowa

Wiza tranzytowa nie obowiązuje przy udokumentowanym przejeździe przez terytorium Białorusi do krajów WNP na podstawie wizy docelowej. Tranzyt do innych krajów bałtyckich wymaga posiadania wizy.

5. Opłaty konsularne:


WIZA NORMALNA

WIZA EKSPRESOWA

wiza służbowa, turystyczna, prywatna 1-krotna

6 USD

44 USD

wiza służbowa, prywatna 2-krotna

11 USD

49 USD

wiza służbowa, prywatna wielokrotna do 3 miesięcy

16 USD

54 USD

wiza prywatna, służbowa roczna

30 USD

-

wiza tranzytowa 1-krotna

30 USD

44 USD

wiza tranzytowa 2-krotna

11 USD

49 USD


* wiza biznesowa roczna wydawana jest na podstawie zaproszenia z firmy białoruskiej na specjalnym druku pobieranym z MSZ.
Czas oczekiwania na wizę biznesową roczną to 10 dni.

UWAGA:

 • nie ma wiz grupowych. Każdy uczestnik wyjazdu grupowego musi posiadać oddzielną wizę.
 • dzieci i młodzież do 16 i osoby powyżej 65 roku życia są zwolnione z opłaty konsularnej. W trybie expresowym ponoszą opłatę zgodnie z cennikiem
 • obywatele RP jadący do bliskiej rodziny na terenie Białorusi mają prawo do otrzymania wizy

Pośrednictwo wizowe biura 24travels.com - 50 zł od osoby
W przypadku wizy ekspresowej oraz wizy z dnia na dzień pośrednictwo wizowe wynosi 100 zł.