Menu strony

Wizy biznesowe rosyjskie

WIZY BIZNESOWE ROSYJSKIE

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o wizę biznesową:

 • ankieta wizowa, wypełniona komputerowo i podpisana zgodnie z podpisem paszportowym
 • 1 aktualne zdjęcie
 • paszport ważny minimum 6 miesięcy od daty zakończenia ważności wizy, posiadający co najmniej 2 puste strony
 • ubezpieczenie firmy ubezpieczeniowej akceptowanej przez konsulat (np. SIGNAL IDUNA) - dotyczy ob. krajów Unii Europejskiej
 • zaproszenie z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej (pośrednictwo 24travels.com)
 • opłata wizowa (uzależniona od obywatelstwa osoby ubiegającej się o wizę oraz terminu oczekiwania)
 • wyniki testu na obecność wirusa HIV - przy wizach dłuższych niż 3-miesięczne (nie dotyczy dzieci do 14 roku życia). Test ten jest ważny 3 miesiące, od daty wystawienia.

RODZAJE ZAPROSZEŃ I PROCEDURA ICH UZYSKANIA

1) DO WIZY JEDNOKROTNEJ
(czas oczekiwania 2-4 tygodnie)
- 1 miesięczne 90 USD
- 3 miesięczne 90 USD

2) DO WIZY 2-KROTNEJ
(czas oczekiwania 2-4 tygodnie)
- 1 miesięczne 100 USD
- 3 miesięczne 100 USD

3) DO WIZY WIELOKROTNEJ
(czas oczekiwania 4-6 tygodnie)
- 6 miesięczne 140 USD
-12 miesięczne 140 USD

Do powyższych cen należy doliczyć 22 % VAT

DANE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ZAPROSZENIA
(bez względu na jego rodzaj)

 • imię i nazwisko
 • obywatelstwo
 • data urodzenia
 • adres zamieszkania
 • dane paszportowe: numer i seria paszportu, data wydania
 • data ważności paszportu

(uwaga: paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty zakończenia ważności wizy)

 • dane dotyczące pracy: dokładna nazwa firmy, jej adres, telefon, faks, zajmowane stanowisko (to nie może być firma rosyjska)
 • data, na którą zaproszenie powinno być ważne.
 • skan strony paszportu ze zdjęciem i danymi

POŚREDNICTWO 24travels.com W UZYSKANIU ZAPROSZENIA I WIZY WYNOSI 60 ZŁ.