Menu strony

Wizy dla obcokrajowców

WIZY ROSYJSKIE
(nie dotyczy obywateli RP)

1. Dni przyjmowania wniosków wizowych w Konsulacie FR:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek


2. Czas oczekiwania na wizę:

wiza normalna - 7 dni roboczych
wiza ekspresowa (koszt wizy normalnej plus dopłata za express) - patrz pkt.4


3. Dokumenty potrzebne do uzyskania wizy:

  • komputerowo wypełniony i podpisany zgodnie z podpisem paszportowym wniosek wizowy
  • 1 aktualne zdjęcie
  • paszport ważny minimum pół roku od zakończenia ważności wizy oraz posiadający minimum 2 wolne strony
  • voucher 24travels.com (lub innego autoryzowanego rosyjskiego biura podróży)
  • potwierdzenie o przyjęciu turysty zagranicznego - (visa support letter) - do otrzymania wizy turystycznej
  • ubezpieczenie (firmy honorowanej przez konsulat) - dotyczy obywateli UE, za wyjątkiem Polaków
  • Oryginał zaproszenia na wyjazd do Federacji Rosyjskiej, wydanego przez Departament Służby Konsularnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji, przez przedstawicielstwa MSZ Rosji w podmiotach Federacji Rosyjskiej lub przez terenowe organy spraw wewnętrznych (OWIR - wydział wiz i rejestracji cudzoziemców) - do otrzymania zwykłej lub wielokrotnej wizy.
  • Paszport z ważną wizą do państwa docelowego (jeżeli wiza taka jest wymagana), bilety na środek transportu z potwierdzoną datą wyjazdu z Rosji - do otrzymania wizy tranzytowej.
  • Wyniki testów na nosicielstwo wirusa HIV w przypadku, jeśli okres ważności wizy przewyższa 3 miesiące. Zaświadczenie dotyczące badań jest ważne przez 3 miesiące od daty wystawienia.
  1. OPŁATA WIZOWA W PLN:
ZOBACZ - TARYFY DLA OBCOKRAJOWCÓW

UWAGA!

KONSULAT FR MA PRAWO ODMÓWIĆ WYDANIA WIZY,
BEZ ZWROTU KOSZTÓW I PODANIA PRZYCZYNY.

Można posiadać maksymalnie 3 wizy turystyczne w danym roku!
Turyści udający się do Rosji przez terytorium Białorusi muszą posiadać białoruską wizę tranzytową (z wyjątkiem obywateli polskich udających się do krajów WNP).
Organizacja wizy przez 24travels.com - 80 zł od osoby.
W przypadku wizy ekspresowej oraz wizy z dnia na dzień organizacja wizy wynosi 100 zł.