Menu strony

Wizy kazachstańskie

WIZY KAZACHSTAŃSKIE

1. Dni przyjmowania wniosków wizowych w Konsulacie Kazachstanu: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek.
Godziny otwarcia 9:00 - 12:00

2. Czas oczekiwania na wizę od momentu złożenia dokumentów:
wiza biznesowa - 7 dni roboczych
wiza turystyczna - 2-6 dni roboczych

3a. Dokumenty potrzebne do uzyskania wizy turystycznej i biznesowej:

 • paszport (ważny min. 6 miesięcy)
 • 1 aktualne zdjęcie
 • wypełniona ankieta wizowa
 • POPARCIE WIZOWE
 • upoważnienie do składania wizy przez 24travels.com

3b. Dokumenty potrzebne do uzyskania wizy prywatnej

 • paszport (ważny min. 6 miesięcy)
 • 1 aktualne zdjęcie
 • wypełniona ankieta wizowa
 • oryginał zaproszenia (24travels.com nie pośredniczy w uzyskaniu zaproszenia)
 • upoważnienie do składania wizy przez 24travels.com

4. Opłata konsularna

Wiza biznesowa:

jednokrotna

55 USD

dwukrotna

75 USD

trzykrotna

110 USD

Wiza wielokrotna:

na okres do 1 roku

205 USD

Wiza turystyczna:

jednokrotna do 30 dni

25 USD

dwukrotna do 60 dni

45 USD

wiza tranzytowa

20 USD

wiza dla dzieci do 16 lat

5 USD

Wiza prywatna:

jednokrotna

55 USD

Opłatę konsularną można uiszczać gotówką w USD (w tym przypadku pobierana jest dodatkowo opłata bankowa - 7 zł przy opłacie do 150 USD, 12 zł - powyżej 150 USD) lub przelewem/gotówką w PLN wg kursu podanego przez konsulat.

KONSULAT MA PRAWO ODMÓWIĆ WYDANIA WIZY, BEZ ZWROTU KOSZTÓW I PODANIA PRZYCZYNY ODMOWY.

POPARCIE WIZOWE

Dane potrzebne do uzyskania poparcia wizowego:

 • imię i nazwisko
 • adres zamieszkania
 • data i miejsce urodzenia
 • numer paszportu
 • data wydania paszportu
 • data ważności paszportu
 • miejsce pracy i zajmowane stanowisko
 • cel podróży
 • plan podróży
 • data przebywania

Czas oczekiwania na poparcie wizowe 7-15 dni roboczych
Koszt poparcia wizowego (równowartość w złotych):


jednokrotne do 1 miesiąca

30 EUR + 22 % VAT

jednokrotne do 2 - 3 miesięcy (tylko biznesowe)

45 EUR + 22 % VAT

dwukrotna do 3 miesięcy

50 EUR + 22 % VAT

trzykrotna do 3 miesięcy

60 EUR + 22 % VAT

wielokrotna do 6 miesięcy

90 EUR + 22 % VAT

wielokrotna do 1 roku

130 EUR + 22 % VAT

Pośrednictwo biura 24travels.com w uzyskaniu poparcia wizowego i wizy - 60 zł od osoby