Menu strony

Wizy mołdawskie

WIZY MOŁDAWSKIE
(nie dotyczy obywateli RP)

1. Dni przyjmowania wniosków wizowych w Konsulacie Mołdawii: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek Godziny otwarcia: 9:00 - 12:00, 14:00 - 16.30

2. Czas oczekiwania na wizę:

 • wiza normalna - 7 dni
 • wiza ekspresowa - 1 dzień

3. Dokumenty potrzebne do wizy jednokrotnej, wielokrotnej na okres do trzech miesięcy:

 • wypełniony i podpisany wniosek wizowy
 • 1 fotografia
 • ważny paszport

4. Opłata wizowa dla wizy do trzech miesięcy:

 • wiza jednokrotna - 40 EURO , express 60 EURO
 • wiza wielokrotna - 120 EURO, express 180 EURO
KONSULAT MA PRAWO ODMÓWIĆ WYDANIA WIZY, BEZ ZWROTU KOSZTÓW I PODANIA PRZYCZYNY ODMOWY.

DO WIZY POWYŻEJ 3 MIESIĘCY POTRZEBNE JEST POPARCIE WIZOWE

DANE DO UZYSKANIA POPARCIA WIZOWEGO TO:
 • imię i nazwisko
 • data urodzenia
 • miejsce urodzenia
 • numer paszportu
 • data wydania paszportu
 • data ważności paszportu
 • narodowość
 • miejsce pracy , stanowisko
 • miejsce zamieszkania
 • data przebywania

Opłata: 45 USD ( sprzedaż NBP ) + 7 % VAT
Pośrednictwo wizowe biura 24travels.com - 15 USD od osoby
W przypadku wizy ekspresowej oraz wizy z dnia na dzień pośrednictwo wizowe wynosi 100 zł.